คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลทั่วไป

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสัปปะรด สวยสดหาดเขาถ่ำ งามล้ำน้ำใจ

ประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางตอนล่างซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับ ภาคใต้ จากหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ ประจวบคีรีขันธ์ เคยเป็นที่ตั้งของ เมืองนารัง สมัยกรุงศรี อยุธยาเป็นราชธานี แต่ได้ร้างไปเมื่อครั้งกรุงแตก

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ที่ปากคลอง อีรม ชื่อว่า เมืองบางนางรม และในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รวมเมืองบางนางรม เมืองกุย และเมืองคลองวาฬ เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีภูเขาเป็นหมู่ ๆ โดยมีที่ว่าการเมืองอยู่ที่เมืองกุย จนกระทั่งพ.ศ. 2441

จึงย้ายที่ว่าการมาอยู่ที่อ่าวเกาะหลัก หรืออ่าวประจวบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ใน ปัจจุบัน

การเดินทางไปประจวบคีรีขันธ์
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีบริการรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ - ประจวบ คีรีขันธ์ กรุงเทพฯ - หัวหิน กรุงเทพฯ - ปราณบุรี และกรุงเทพฯ - บางสะพาน เป็นประจำทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 435 - 1199 - 200 (รถปรับอากาศ) และ โทร. 434 - 5557 - 8 (รถธรรมดา)
รถยนต์
เส้นทางแรก ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงหมายเลข 35 ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้าย เข้าถนนเพชรเกษม เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรีแล้วเข้าสู่ตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง ประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

เส้นทางที่สอง ใช้เส้นทางสายเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี แล้วเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
ทางรถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (จากสถานีรถไฟหัวลำโพง) มีบริการรถไฟสายใต้ไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223 - 7010, 223 - 702
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ว่าการอำเภอหัวหิน 512267
เทศบาลเมืองหัวหิน 511047, 511367
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 511047
โรงพยาบาลหัวหิน 511743
สถานีขนส่งอำเภอหัวหิน (เดินรถโดยสารประจำทาง) 511230
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง 511654, 512543
สถานีตำรวจภูธรอำเภอหัวหิน 511027
สถานีรถไฟหัวหิน 511073
สนามบินหัวหิน 520179
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 601560
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 602019
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 602016
ที่ว่าการอำเภอเมือง 611153
เทศบาลเมือง 601413, 602341
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 611053, 601060-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 611148
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ 611175
ภูมิศาสตร์
การปกครอง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 6,367 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่แคบเป็นคาบสมุทรยาวลง ไปทางใต้ โดยมีส่วนที่แคบที่สุดจากเขตแดนไทย - พม่า ด้านตะวันตก จนถึงฝั่งทะเลด้านตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร และมีความยาวจากเหนือจรดใต้เป็นระยะทางประมาณ 212 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบาง สะพานน้อย และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด

อาณาเขต
- ทิศเหนือ
   ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
- ทิศใต้
   ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร
- ทิศตะวันออก
   ติดต่อกับ ติดกับอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก
    ประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นพรมแดน

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
- อำเภอกุยบุรี 30 กิโลเมตร
- อำเภอทับสะแก 42 กิโลเมตร
- อำเภอปราณบุรี 57 กิโลเมตร
- อำเภอบางสะพาน 75 กิโลเมตร
- อำเภอหัวหิน 90 กิโลเมตร
- อำเภอบางสะพานน้อย 112 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอสามร้อยยอด 45 กิโลเมตร

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward