คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดนครนายก

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดนครนายก

ข้อมูลทั่วไป

นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติปราศจากมลพิษ

นครนายก นครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 107 กิโลเมตร ตามถนนเลียบคลองรังสิต สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี มีหลักฐาน แนวกำแพง เนินดิน และสันคู อยู่ที่ตำบลดงละคร แต่ชื่อนครนากยกนั้น ปรากฏหลักฐาน ในสมัยอยุธยา เป็นเมืองหน้าด่านทาง ทิศตะวันออก สมัยพระเจ้าอู่ทอง

ในปี พ.ศ. 2437 รัชกาลที่ 5 ทรงจัดลักษณะการปกครองโดยแบ่ง เป็นมณฑลนครนายก ได้เข้าไปอยู่ในเขตมณฑล ปราจีนบุรี จนเมื่อ พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียม การมีเจ้าครอง เมือง ให้มีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นแทน และในช่วง พ.ศ. 2486-2489 นครนายก ได้โอนไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี และสระบุรี หลังจากนั้นจึงแยกเป็น จังหวัดนครนายก เพียงจังหวัดเดียว จังหวัดนครนายกเดิมชื่อว่า "บ้านนา" เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดินแดนของนครนายกเป็นป่ารกชัฏ เป็นที่ดอน ทำนา หรือทำการเพาะปลูกอะไรไม่ค่อยได้ผล มีไข้ป่าชุกชุม ผู้คนจึงพากันอพยพ ไปอยู่ที่อื่น จนกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาพระมหา กษัตริย์ทรงทราบความเดือนร้อนของชาวเมือง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกภาษี ค่านาเพื่อจูงใจชาวเมืองให้อยู่ที่เดิม ทำให้มีผู้ คนอพยพมาอยู่เพิ่มมากขึ้น จนเป็นชุมชนใหญ่ และเรียกเมืองนี้กันติดปากว่า "เมืองนายก" ภายหลังกลายเป็นจังหวัดนคร นายกในปัจจุบัน และแบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และอำเภอองค์รักษ์

การเดินทางไปนครนายก
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถโดยสารประจำทางทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานี ขนส่งหมอชิตทุกวัน วันละหลายเที่ยว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 936-1972 และ 936-6049 นอกจากนั้นยังมีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-องครักษ์-โรงเรียนนายร้อย จปร. แต่ไม่ผ่านตัวอำเภอเมือง
รถยนต์
จากกรุงเทพ ฯ สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ

เส้นทางแรก ไปตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร

ส่วนเส้นทาง 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศร เส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง ประมาณ 137 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ศาลากลางจังหวัด 311273
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 313615
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง 311285, 311535
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนา 382013-4
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากพลี 399600, 399601
สถานีตำรวจภูธรอำเภอองครักษ์ 391301
โรงพยาบาลนครนายก 311219, 311239, 311150
โรงพยาบาลบ้านนา 381833
โรงพยาบาลปากพลี 399504
โรงพยาบาลองครักษ์ 391399
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง 311932
ชมรมการท่องเที่ยวนครนายก 312282-4
ภูมิศาสตร์
การปกครอง
นครนายกในปัจจุบัน แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และอำเภอองค์รักษ์

อาณาเขต
- ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา
- ทิศใต้    ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
- อำเภอเมือง - อำเภอปากพลี 9 กิโลเมตร
- อำเภอเมือง - อำเภอบ้านนา 17 กิโลเมตร
- อำเภอเมือง - อำเภอองครักษ์ 32 กิโลเมตร

การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางมีบริการเดินรถไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี และจันทบุรี ส่วนการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว และอำเภอต่าง ๆ มีบริการรถสองแถวบริการวันละหลายเที่ยว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเดินรถ โทร. (037) 311932

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward