ประเพณีงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
0.9 >
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
งานจะจัดขึ้นทุกปี ในช่วง : เดือนมกราคม จัดขึ้นรวม 5 วัน 5 คืน
ประเพณีงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางได้รับรู้ รับทราบ ถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ความเสียสละของสมเด็จพระนเรศวร เพื่อรักษาผืนแผ่นดินให้ปวงชนชาวไทย ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำเอาวีรกรรมอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ความเสียสละของสมเด็จพระนเรศวร ที่มีต่อแผ่นดินถิ่นเกิด มาเป็นแบบอย่างในการทดแทนคุณแผ่นดินสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถานบันรวมใจคนไทยทั้งชาติ ซึ่งจะนำมาสู่ความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติไทย ศึกษาพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบไทยที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเสียสละเพื่อชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยรวมถึงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติไทยเชิงประจักษ์เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงขอเชิญชวนร่วมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ , งานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร” , การแสดง แสง สี เสียง , การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น

รวมรูปภาพประเพณีงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แผนที่ประเพณีงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward