คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกระบี่

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกระบี่

ข้อมูลทั่วไป

แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ
เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวย มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี


กระบี่ จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณที่เก่าแก่มาก แห่งหนึ่งใน ประเทศไทย ตั้งแต่สมัย ก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ กล่าว กันว่าดินแดนนี้แต่เดิม คือเมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตรที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับ อาณาจักร นครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความ หมายที่ แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีด ดาบโบราณ ก่อนที่จะสร้างเมือง อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวที่สุดฮิตที่เรียกได้ว่า ถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้ ไปเยี่ยมเยือนแล้วก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงจังหวัดกระบี่จริงๆ นั่นก็คือ เกาะพีพี นั่นเอง

การเดินทางไปกระบี่
รถประจำทาง
เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ-กระบี่ ทุกวัน รายละเอียดติดต่อที่ โทร. 434-5557-8 (รถธรรมดา) และโทร. 435-1199, 435-1200 (รถปรับอากาศ)
รถยนต์
1. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ ระยะทาง 946 กม.
2. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4035 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีก ถึงจังหวีดกระบี่ ระยะทาง 814 กม.
3. การเดินทางโดยรถยนต์จากภูเก็ต ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 และหมายเลข 4 ระยะทาง 185 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง จากสถานีขนส่งภูเก็ต มีบริการรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดกระบี่ทุกวัน
ทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ มาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดตรัง หรือสถานีรถไฟทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นต่อรถยนต์โดยสาร หรือรถแท็กซี่รับจ้างเข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020
เครื่องบิน
จากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ลงที่สนามบินจังหวัดภูเก็ต แล้วต่อรถยนต์โดยสาร เข้าจังหวัดกระบี่ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย จำกัด โทร. 280-0060, 628-2000
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดกระบี่ 611381
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ 612611
สถานีตำรวจภูธร 611222
ทำการไปรษณีย์-โทรเลข 611050
สถานีขนส่ง 611804
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง 611097
กรมศุลกากร 611350
โรงพยาบาลกระบี่ 611227, 1669
ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน 611348, 611389
ภูมิศาสตร์
การปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ดังนี้คือ อำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอลันตา อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับ และกิ่งอำเภอเหนือคลอง

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กม. มีเนื้อที่ 4,708 ตรกม. ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันกระบี่ ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า 130 เกาะอุดมไปด้วยป่าชายเลน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วนจึงเหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนกาแฟ สวนมะพร้าว ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำยาวประมาณ 5 กม. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมี คลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาที่สูงที่สุด ในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา

อาณาเขต
- ทิศเหนือ    ติดต่อกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ทิศใต้    ติดต่อกับ จังหวัดตรังและทะเลอันดามัน
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอ และกิ่งอำเภอต่างๆ
- อำเภอเหนือคลอง 17 กิโลเมตร
- อำเภอเขาพนม 39 กิโลเมตร
- อำเภอคลองท่อม 42 กิโลเมตร
- อำเภออ่าวลึก 43 กิโลเมตร
- อำเภอปลายพระยา 66 กิโลเมตร
- อำเภอลำทับ 67 กิโลเมตร
- อำเภอเกาะลันตา 103 กิโลเมตร

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward