อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
0.9 >
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
สำนักงานสวัสดิการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หินตั้ง จ.นครนายก 26000
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเขาใหญ่

ตั้งอยู่ในเขตครอบคลุมพื้นที่ของสี่จังหวัด ในเขตพื้นที่ประมาณ 25% ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา และอำเภอปากพลี ของจังหวัดนครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ1,355,396 ไร่ มีภูมิประเทศสวยงามประกอบด้วย ป่าดิบ ป่าโปร่ง ธารน้ำ น้ำตก สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด อุทยานฯ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม - กุมพาพันธ์ เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยม ไปเที่ยวมากที่สุด เพราะในตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็นจนถึงเช้า ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาใหญ่ คือ ยอดเขาร่ม มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของอาเซียน" การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกของประเทศไทย

จุดชมวิว ได้แก่ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 30 ถนนธนะรัชต์ (จากปากช่อง) จุดชมวิวเขาเขียว (ผาตรอมใจ) และจุดชมวิว กิโลเมตรที่ 9 บนทางขึ้นเขาเขียว

สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ได้แก่
 น้ำตกกองแก้ว เป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 100 เมตร ใกล้น้ำตกมีสะพาน แขวนข้ามลำห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนว แบ่งเขตจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา ในฤดูฝนจะดูสวยงาม และ เหมาะแก่การเล่นน้ำ

 น้ำตกผากล้วยไม้ ห่างจากที่ทำการประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกเหวสุวัต ที่อยู่ในห้วยลำตะคอง เป็นน้ำตกขนาดกลาง น้ำตก ผากล้วยไม้จะ มีกล้วยไม้หวายแดง ขึ้นอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ของน้ำตกแห่งนี้ การเดินทาง สามารถเข้าถึงโดย ทางรถยนต์ และทางเดินเท้า

 น้ำตกเหวสุวัต ตั้งอยู่สุดถนนธนรัตน์ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักของประชาชน ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นสายน้ำที่ตกลงมาจาก หน้าผา ประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำ และลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำ แต่สำหรับฤดูฝน น้ำจะไหลแรงมาก จนน่ากลัว การเดินทาง จะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ประมาณ 3 กิโลเมตร

 น้ำตกเหวนรก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ เป็นน้ำตำขนาดใหญ่ และสูงที่สุด มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เมื่อน้ำไหล ผ่านน้ำตกชั้นนี้จะพุ่งไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่สอง และชั้นที่สามที่อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมากจนน่ากลัว ลักษณะการไหลทำมุม 90 องศา เป็นสายน้ำที่ไหลทะลักไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง การเดินทาง จากตัวเมืองเดินทางไปทางทิศ ตะวันออกตาม ถนนสุวรรณศร ถึงสี่แยกเนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง 3077 ซึ่งเป็นทางขึ้นเขา ใหญ่ไปจนถึงกิโลเมตรที่ 24

 น้ำตกเหวไทร เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคอง ถัดไปจากน้ำตกเหวสุวัต ต้องเดินเท้าจากน้ำตกเหวสุวัตไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ตัวน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผา กว้าง และสูงประมาณ 5 เมตร ในฤดูฝนน้ำไหลแรงเต็มหน้าผาสวยงามมาก นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่งได้แก่ น้ำตกตะคร้อ น้ำตกสลักได น้ำตกเหวจั๊กจั่น และน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ได้แก่ น้ำตกห้วยโกรกเด้ น้ำตกเหวประทุน น้ำตกผากระจาย น้ำตกวังเหว น้ำตกไม้ปล้อง น้ำตกผาชมพู น้ำตกฝาตาด น้ำตกมะนาว น้ำตกตาดตาภู่ น้ำตกตาดตาคง น้ำตกผารากไทร น้ำตกผาตะแบก 

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปอุทยานฯ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่
 
1. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน
ผ่านรังสิตไปจนถึงจังหวัสระบุรี แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ไปอำเภอมวกเหล็ก ประมาณ 35 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาอีกครั้งให้ตรงไปก่อนถึงที่จะถึงอำเภอปากช่อง ประมาณกิโล เมตรที่ 170 แล้วเข้าสู่เส้นทางหมาย เลข 2029 ถนนธนรัตน์ ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร 

2. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินผ่านรังสิต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ประมาณกิโลเมตรที่ 96 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนสุวรรณศร ที่หินกองผ่านตัวอำเภอเมืองจนถึงสี่แยก เนินหอม หรือวงเวียนนเรศวร ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองปราจีนบุรี กิโลเมตรที่155 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนปราจีนบุรี - เขาใหญ่ มาประมาณ 50 กิโลเมตร เส้นทางหมายเลข 3077 ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร 

3.ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินไปจนถึงรังสิต 
แล้วให้กลับรถโดยใช้สะพานวงแหวน เข้าสู่ตัวเมืองนครนายก เส้นทางหมายเลข 33 ถนนสุวรรณศร ไปจนถึงสี่แยกเนิน หอมหรือวงเวียนนเรศวร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนปราจีนบุรี - เขาใหญ่ เส้นทางหมายเลข 3077 ไปประมาณ 50 กิโลเมตร ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร 

4. สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถประจำทางสายกรุงเทพฯ-ปราจีน โดยออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ไปลงที่สี่แยกนเรศวร แล้วจะต้องเหมารถรับจ้างขึ้นไปยังอุทยานฯ ประมาณ 40 กิโลเมตร หรืออาจจะไปลงที่ บขส. จังหวัดปราจีนบุรีแล้วให้เหมารถรับจ้างไปยังอุทยานฯ

ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ค่ายพัก และสถานที่กางเต้นท์ ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะพักค้างแรม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 579-5734, 579-7223

รวมรูปภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward