คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกำแพงเพชร

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ข้อมูลทั่วไป

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ

กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตก เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และ คลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่ เหนือสุดจนใต้สุด

กำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็น ส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมี เมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับ การยกย่อง ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วย

การเดินทางไปกำแพงเพชร
รถประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร. 0 2936 3670, 0 2936 2852 – 66 หรือ www.transport.co.th
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัด กำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ว่าการอำเภอ 711310
เทศบาลเมือง 711055
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 711820
โรงพยาบาลกำแพงเพชร 711234, 714223 - 5
สำนักงานจังหวัด 710006
สถานีตำรวจภูธร 711199, 716868, 191
สถานีขนส่งจังหวัด 799103
ภูมิศาสตร์
อาณาเขต
- ทิศเหนือ    ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- ทิศใต้    ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเล และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
- ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
- อำเภอพรานกระต่าย 25 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 35 กิโลเมตร
- อำเภอไทรงาม 43 กิโลเมตร
- อำเภอคลองขลุง 43 กิโลเมตร
- อำเภอคลองลาน 50 กิโลเมตร
- อำเภอทรายทองพัฒนา 53 กิโลเมตร
- อำเภอลานกระบือ 55 กิโลเมตร
- อำเภอปางศิลาทอง 70 กิโลเมตร
- อำเภอขาณุวรลักษบุรี 79 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 90 กิโลเมตร

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward