คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลทั่วไป

ฟ้าแดงสงยาง ไปรางเลิศล้ำ วัฒนธรรมไทย ผ้าไหมแพรวา
ผ้าสวยภูพาน มหาธารล้ำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า "บ้านแก่งสำโรง" แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า "เมืองกาฬสินธุ์" หรือ "เมืองน้ำดำ" ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล "กาฬ" แปลว่า "ดำ" "สินธุ์" แปลว่า "น้ำ" กาฬสินธุ์จึงแปลว่า "น้ำดำ" ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสุนทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรก

กาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ กิ่งอำเภอสามชัย กิ่งอำเภอนาคู กิ่งอำเภอดอนจาน และกิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโป

การเดินทางไปกาฬสินธุ์
รถประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่ง จตุจักร(หมอชิต 2) โทร. 0 2936 2852 - 66
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ - กาฬสินธุ์ ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ - สระบุรี - นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ต่อด้วยเส้นทางหลวงหมาย
รถไฟ
นักท่องเที่ยวสามารถลงได้ที่สถานีรถไฟขอนแก่น จากขอนแก่นต่อรถโดยสารประจำทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 78กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. 0 43 22 1112
เครื่องบิน
จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวสามารถลงได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วต่อรถโดยสายประจำทางไปจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร สอบถามตารางเที่ยวบินได้ที่สายการบิน พี บี แอร์ โทร. 0 2261 0220 ต่อ 201 - 210 สำนักงานร้อยเอ็ด โทร. 0 4351 8572
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์ 511143
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 511020
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง 511298, 813451, 812191, 811070
สถานีตำรวจภูธร 511111, 812191
สำนักงานเทศบาลเมือง 511284

ภูมิศาสตร์
การปกครอง
กาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ กิ่งอำเภอสามชัย กิ่งอำเภอนาคู กิ่งอำเภอดอนจาน และกิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโป

อาณาเขต
- ทิศเหนือ    ติดกับติดต่อจังหวัดอุดรธานี สกลนคร
- ทิศใต้    ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม
- ทิศตะวันออก    จังหวัดร้อยเอ็ด มุกดาหาร
- ทิศตะวันตก    ติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น และอุดรธานี

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
- อำเภอกมลาไสย 12 กิโลเมตร
- อำเภอยางตลาด 16 กิโลเมตร
- อำเภอสหัสขันธ์ 39 กิโลเมตร
- อำเภอร่องคำ 39 กิโลเมตร
- อำเภอสมเด็จ 40 กิโลเมตร
- อำเภอนามน 42 กิโลเมตร
- อำเภอห้วยเม็ก 48 กิโลเมตร
- อำเภอห้วยผึ้ง 60 กิโลเมตร
- อำเภอหนองกุงศรี 62 กิโลเมตร
- อำเภอกุฉินารายณ์ 79 กิโลเมตร
- อำเภอคำม่วง 81 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอสามชัย 85 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอนาคู 88 กิโลเมตร
- อำเภอท่าคันโท 99 กิโลเมตร
- อำเภอเขาวง 103 กิโลเมตรร

การเดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยังจังหวัดใกล้เคียง
สถานีเดินรถโดยสารประจำทางมีบริการเดินรถไปยังจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี และจันทบุรี ส่วนการเดินทางไปตามแหล่งท่องเที่ยว และอำเภอต่าง ๆ มีบริการรถสองแถวบริการวันละหลายเที่ยว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเดินรถ โทร. (037) 311932

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward