คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล้ำค่านครพิงค์

เชียงใหม่ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ มังรายเมื่อพ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมาอีก 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในปี พ.ศ. 2101 ต่อมาในปีพ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชมาขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงรวม เข้า ในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชียงใหม่ มีฐานะเป็นเมือง ประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวเชียงใหม่เปลี่ยนฐานะ เป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็น เมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ โดยทั่วไปแล้วพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็นป่าละเมาะและภูเขา มีที่ราบอยู่ตอนกลางตาม สองฟากฝั่งแม่น้ำปิง

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอและ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอหางดง อำเภอแม่แตง อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเชียงดาว อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอฮอด อำเภออมก๋อย อำเภอพร้าว อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่อาย อำเภอดอยเต่า อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง กิ่งอำเภอแม่ออน และกิ่งอำเภอดอยหล่อ

ทิศเหนือ จดรัฐเชียงตุงของสหภาพพม่า
ทิศใต้ จดจังหวัดลำพูน และตาก
ทิศตะวันออก จดจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน
ทิศตะวันตก จดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
- อำเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร
- อำเภอสารภี 10 กิโลเมตร
- อำเภอสันทราย 12 กิโลเมตร
- อำเภอสันกำแพง 13 กิโลเมตร
- อำเภอหางดง 15 กิโลเมตร
- อำเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร
- อำเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร
- กิ่งอำเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร
- อำเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร
- อำเภอแม่วาง 35 กิโลเมตร
- อำเภอแม่แตง 40 กิโลเมตร
- อำเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร
- อำเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร
- อำเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร
- อำเภอฮอด 88 กิโลเมตร
- อำเภอพร้าว 103 กิโลเมตร
- อำเภอดอยเต่า 121 กิโลเมตร
- อำเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร
- อำเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร
- อำเภอฝาง 154 กิโลเมตร
- อำเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร
- อำเภอแม่อาย 174 กิโลเมตร
- อำเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร
ข้อมูลการเดินทาง
รถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปาง ถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร
รถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันๆละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2936 2852 – 66 และที่เชียงใหม่ โทร. 0 5324 1449, 0 5324 2664 หรือดูใน www.transport.co.th

บริษัทที่มีบริการเดินรถ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ได้แก่ ทันจิตต์ทัวร์ โทร. 0 2936 3210, นครชัยแอร์ โทร. 0 2936 3901, 0 2936 3355 นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โทร. 0 2936 2207, สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 3355, สหชาญทัวร์ โทร. 0 2936 2762, สยามเฟิสท์ทัวร์ โทร. 0 2954 3601 - 7
รถไฟ
มีรถด่วน และรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020, 1690 สถานีรถไฟเชียงใหม่ โทร. 0 5324 2094 และ www.railway.co.th

นอกจากนี้ ขบวนรถไฟ Orient - Express มีบริการเส้นทาง กรุงเทพ - เชียงใหม่ เป็นครั้งคราว สามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ซีทัวร์ จำกัด โทร. 0 2216 5783 หรือที่ www.orient - express.com
เครื่องบิน
บริษัทการบินไทย จำกัด บินประจำระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง สำรองที่นั่ง โทร. 0 2280 0060, 0 2628 2000, 0 2356 1111 สอบถามรายละเอียด โทร. 1566 สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5321 0043 - 4 และ www.thaiairways.com

บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - สุโขทัย - เชียงใหม่ โทร. 0 2265 5555, 0 2265 5678 และ www.bangkokair.com

สายการบินวันทูโก มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1126 หรือ www.fly12go.com

สายการบินนกแอร์ เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ทุกวัน และ กรุงเทพ - เลย - อุดรธานี - เชียงใหม่ ทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ รายละเอียดสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1318 หรือ www.nokair.com

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย มีบริการเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด โทร.0 2515 9999 หรือ www.airasia.com
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ถ.โชตนา
0 5321 9092, 0 5322 1047, 0 5321 9291
ที่ว่าการอำเภอเมือง ถ.อินทวโรรส
0 5322 1016, 0 5322 2636
เทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.วิชยานนท์
0 5325 2484, 0 5335 3486, 0 5325 2488
สำนักงานท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ ถ.ไปรษณีย์
0 5325 2557

สภอ.เมือง ถ.ราชดำเนิน
0 5327 6458, 0 5327 6040
ตำรวจท่องเที่ยว ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน
0 5324 2966, 0 5324 8130
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.สนามบิน
0 5327 0224, 0 5327 0222, 0 5327 0223
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ถ.สนามบิน
0 5327 7510, 0 5320 1755
ศุลกากรเชียงใหม่ ถ.สนามบิน
0 5327 0660 - 1
สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง
0 5324 2664

สถานีรถไฟ ถ.เจริญเมือง
0 5324 5363 - 4
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถ.สุเทพ
0 5322 1517 - 8, 0 5322 1075
มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ
0 5345 0107

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward