วัดเชียงยืน

ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
0.9 >
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
วัดเชียงยืน - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
วัดเชียงยืน ปรากฏชื่อ ในพงศาวดารโยนกเมื่อปี พ.ศ. 2088 ว่าเมื่อพระไชยเชษฐาเสด็จมาจากล้านช้างเพื่อขึ้นครองราชย์ที่เมืองเชียงใหม่ เนื่องจากเมืองเชียงใหม่ขาดกษัตริย์ และพระไชยเชษฐาเป็นเชื้อสายของ พระยอดเชียงราย เมื่อเสด็จมาถึงได้ประทับที่วัดเชียงยืนก่อน และได้เสด็จเข้านมัสการพระพุทธรูปในพระวิหารแล้วจึงเสด็จเข้าเมืองเชียงใหม่ และมีปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ว่าเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หลายพระองค์ เมื่อจะเสด็จยกทัพออกไปรบกับศัตรูมักเสด็จออกทางประตูเชียงยืน (ปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยของประตูนี้) มักหยุดนมัสการพระพุทธรูปและพระธาตุเจดีย์เชียงยืน เป็นการขอพรก่อนออกจากเมืองเชียงใหม่ จากชื่อเชียงยืน น่าจะมีความหมายมาแต่สมัยโบราณว่าเป็นวัดสำคัญคู่เมือง เชียงใหม่มาทุกสมัย  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น
ภายในวัดมี พระวิหารสัพพัญญู สถาปัตยกรรมแบบล้านนา ก่ออิฐถือปูน หน้าบันทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษาประดับกระจกสี ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยนามว่า พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยม ในพระมหาธาตุเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
สิ่งสำคัญภายในวัดเชียงยืน ได้แก่
1. พระเจดีย์เชียงยืน เป็นเจดีย์ทรงระฆัง เหลี่ยมฐานสูงย่อเก็จ มีสิงห์ประดับที่มุมฐาน เจดีย์องค์นี้มีการซ่อมแซมดัดแปลงหลายครั้ง สันนิษฐานว่า เดิมพระเจดีย์เชียงยืนอาจจะมีรูปทรงคล้ายพระเจดีย์ วัดเชียงมั่นแต่ถูกแก้ไขดัดแปลงในภายหลังจนกลาย เป็นเจดีย์ที่มีศิลปกรรมแบบพม่าผสมอยู่มาก
2. หอพระ รูปแปดเหลี่ยม อยู่ภายในกำแพง แก้วทั้งหอพระและกำแพงแก้วเป็นศิลปะพม่าสร้างเมื่อ พุทธศตวรรษ ที่ 25

รวมรูปภาพวัดเชียงยืน

แผนที่วัดเชียงยืน

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward