คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

คู่มือท่องเที่ยวประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลทั่วไป

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์
อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์


กรุงเทพมหานคร (Bangkok) เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงครองราชย์ปราบดา ภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่ง ราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เดือนห้า แรม 9 ค่ำ ปีขาล พ.ศ. 2325 พระองค์ได้โปรด เกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังทางคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ฟากตะวันออก เนื่องจากเป็นชัยภูมิที่ดีกว่ากรุงธนบุรีเพราะมีแม่น้ำ เจ้าพระยาเป็นแนวคูเมืองทางด้านตะวันตก และด้านใต้

อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิม ฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลอง ตลาด จนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตาราง กิโลเมตร

บริเวณที่สร้างพระราชวังนั้นเดิมเป็นที่อยู่อาศัยของ พระยาราชเศรษฐีและชาวจีน ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่ที่สำเพ็ง ในการก่อสร้างพระราชวังโปรดเกล้าฯ ให้พระยาธรรมาธิบดี กับพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคุมการก่อสร้าง ได้ตั้งพิธียกเสา หลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที (21 เมษายน 2325) พระราชวังแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2328 จึงได้จัดให้มี พิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผน รวมทั้งงานฉลองพระนคร โดยพระราชทานนามพระนครใหม่ว่า "กรุงเทพ มหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยน คำว่า "บวร รัตนโกสินทร์" เป็น "อมรรัตนโกสินทร์" และในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมจังหวัด ธนบุรีเข้าไว้ ด้วยกันกับกรุงเทพฯ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "กรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515

ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
อาณาเขตของกรุงเทพฯ ในขั้นแรกถือเอาแนวคูเมืองเดิมฝั่งตะวันออกของกรุงธนบุรี คือ แนวคลองหลอด ตั้งแต่ปากคลอง ตลาดจนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า เป็นบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ประมาณ 1.8 ตารางกิโล เมตร

ทิศเหนือ จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลการเดินทาง
ทางบก
มีรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ วิ่งบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 - 23.00 น. และในบางสายเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรถรับจ้างอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา ติดต่อสอบถามเส้นทางการเดินทางใน กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ที่ โทร. 184 หรือ www.bmta.co.th
ทางน้ำ
มีบริการเรือโดยสารข้ามฟากบริเวณท่าช้าง ท่าพระจันทร์ ท่าเตียน ท่าเทเวศร์ ท่าคลองสาน ท่าสี่พระยา ฯลฯ และบริการ เรือด่วนเจ้าพระยาไปจังหวัดนนทบุรีทุกวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 06.00 - 18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 0 2225 - 3002 - 3 นอกจากนี้ยังมีเรือหางยาววิ่งไปตามคลองแสนแสบ คลองลาดพร้าว คลองบางกอกน้อย และวิ่งไปตามคลองต่างๆ เป็นต้น สอบถามเส้นทางเดินเรือได้ที่ สำนักการจราจร และขนส่ง กองการขนส่ง โทร. 0 2910 3709 - 10
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการเดินรถไฟไปตามสถานีรถไฟชานเมือ งภายในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ สายเหนือ และสาย อีสาน วิ่งไปถึงสถานีรถไฟดอนเมือง สายตะวันออก วิ่งไปถึงสถานีรถไฟหัวตะเข้ และสายใต้ วิ่งไปถึงสถานีรถไฟตลิ่งชั้น ติดต่อสอบถามตารางเวลา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟ หัวลำโพง โทร. 0 2223 7010, 0 2223 7020 และ 1690 หรือ www.railway.co.th
รถไฟฟ้ามหานคร (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ในเส้นทาง สายบางซื่อ - หัวลำโพง รวมทั้งสิ้น 18 สถานี อัตราค่า บริการเริ่มต้นที่ราคา 14 บาท สูงสุดที่ราคา 36 บาท โดยในปีแรกนับ จากวันที่เปิดให้บริการ ทางบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BMCL) มอบส่วนลด 15% ให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน โดยเริ่มต้น ที่ราคา 12 บาท สูงสุดที่ราคา 31 บาท เปิดให้ บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2354 2000 หรือเว็บไซต์ www.bangkokmetro.co.th
รถไฟฟ้า บีทีเอส
รถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ใน 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิท ซึ่งได้รับชื่อพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 1" และสายสีลม ซึ่งได้รับชื่อพระราช ทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 2" เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ราคา 10 บาท สูงสุดที่ราคา 40 บาท สอบถามเพิ่ม เติมได้ที่ โทร. 0 2617 7141 - 2 หรือเว็บไซต์ www.bts.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทั่วประเทศ
1133
ตำรวจทางหลวง
1193
โทรศัพท์ฉุกเฉิน
191
ศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษ
1543
ตำรวจท่องเที่ยว
1155
ร่วมด้วยช่วยกัน
1677
สหกรณ์แท็กซี่สยาม
1661
แท็กซี่ยูคอม
1681
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
1644

สายตะวันออกเฉียงเหนือ ( เอกมัย )
0 2391 2504, 0 2391 8097
สายเหนือ ( หมอชิต )
0 2793 8111
สายใต้
0 5322 1517 - 8, 0 5322 1075
มูลนิธิโครงการหลวง ถ.สุเทพ
0 2894 6122, 0 2422 4444
รถไฟฟ้า BTS
0 2617 7300
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (รถไฟฟ้าใต้ดิน)
0 2354 2000
ศูนย์ควบคุมการจราจร
197, 0 2247 6610-6

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward