วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)

ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
0.9 >
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
324 ซ.เยาวราช 8 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
จุดสังเกตเพิ่มเติม:
วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่) - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่) นับเป็นสังฆารามของคณะสงฆ์จีนนิกายที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ว่า "วัดบำเพ็ญจีนพรต" ความพิเศษของวัดนี้ คือ เป็นหนึ่งในวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทยที่มีพระสงฆ์จีนจำพรรษาอยู่ วัดนี้ตั้งอยู่ในซอยเยาวราช 8 หรือตรอกเต๊า ตรอกเล็กๆที่คนผ่านไปผ่านมาอาจไม่รู้ว่ามีวัดแห่งนี้อยู่ ภายในวัดมีความเงียบสงบ แบ่งออกเป็น 5 ชั้น แต่จะอนุญาตให้ขึ้นได้เพียงชั้น 2 เท่านั้น ซึ่งชั้นสองเป็นที่เก็บป้ายชื่อของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคล้ายกับของไทยที่เก็บโกฐไว้ตามกำแพงหรือสถูปในวัด ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระและเทพเจ้าหลายองค์ เช่น

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
- พระศากยมุณีพุทธเจ้า (เซกเกียโหม่วหนี่ฮุก) ทรงประทับเป็นประธานแห่งสหาโลกธาตุ คือองค์พระศาสดาแห่งโลกปัจจุบัน พระอามิตาพระพุทธเจ้า (ออหมี่ถ่อฮุก) ผู้เป็นพระบรมศาสดาแห่งสุขาวดีโลกธาตุทิศตะวันตก ประทับอยู่ทางขวามือของพระศากยมุณีพุทธเจ้า พระไภษัชยะคุรุพุทธเจ้า (เอี๊ยะซือฮุก) เป็นพระพุทธเจ้าที่พบเฉพาะในนิกายมหายาน ไม่พบในฝ่ายเถรวาท พระนามของท่านหมายถึงพระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค ประทับอยู่ทางซ้ายมือของพระศากยมุณีพุทธเจ้า ซึ่งองค์พระทั้งหมดทำจากวัสดุผ้าป่านทาบรัก หรือที่เรียกว่า โก๋ยติ๋ว-ทกซา

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่) วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
เทพกวนอูและตั่วเหล่าเอี๊ย ทั้ง 2 องค์ตั้งอยู่ที่ทางซ้ายและขวาขององค์พระประธาน

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
ศาลเทพเจ้า ไฉ่ซิ่งเอี้ย ไท่ส่วยเอี้ย และฮั่วท๋อเซียนซื่อ อยู่ตรงกลางทางเดินระหว่างอุโบสถและวิหารเทพ

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
- พระสกันทะโพธิสัตว์ (อุ่ยท้อผู่สัก) แต่งกายแบบนักรบจีนโบราณในมือถือคฑาจรดพื้น เป็นเทพผู้มีหน้าที่ดูแลวัดวาอารามและกำราบผู้ที่จะทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)
- พระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์ (หมี่เล็กผู่สัก) ประดิษฐานอยู่ที่วิหารพระเมตไตรยโพธิสัตว์ อยู่ด้านหน้าวิหารพระรัตนตรัย หันพระพักตร์สู่ประตูทางเข้าวัด ท่านได้รับความเคารพนับถือมากในพุทธศาสนานิกายมหายาน (ที่คนจีนนับถือ) ลักษณะจะคล้ายพระสังกัจจายน์ ต่างกันที่พระเศียร(หัว) ไม่มีพระเกศา(ผม) ครองจีวรเปิดด้านหน้า (เห็นพุง) มือข้างหนึ่งถือถุงย่าม ข้างหนึ่งถือลูกประคำ พระสังกัจจายน์หรือพระมหากัจจายนะเถระ ท่านคือพระอรหันต์ ได้รับความเคารพนับถือมากในพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน (ที่คนไทยนับถือ)

- พระพุทธรัตนตรัยของมหายาน (ซำป้อฮุก) สองข้างพระประธานเป็นรูปพระอรหันต์ 2 องค์ ทางซ้ายคือพระมหากัสสปะเถระ (รูปภิกษุชรา) ขวาเป็นรูปพระอานนท์เถระ (รูปภิกษุหนุ่ม) วัสดุผ้าป่านทาบรัก ลงรักปิดทองศิลปะจีน

- พระอรหันต์ 18 องค์ปรางค์ต่างๆ อยู่ด้านข้างพระอุโบสถองค์ทำจากวัสดุผ้าป่านทาบรักลงรักปิดทองเป็นศิลปะแบบจีนโบรานชั้นสูง ดูคล้ายทองเหลืองเลย

6 สถานที่ไหว้เจ้าเสริมมงคลรับตรุษจีน ย่านเยาวราช 6 สถานที่ไหว้เจ้าเสริมมงคลรับตรุษจีน ย่านเยาวราช

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้!! ต้อนรับตรุษจีนด้วยการไปไหว้พระไหว้เจ้าเสริมมงคลให้กับชีวิตด้วยกัน กับ 6 สถานที่ไหว้เจ้าเสริมมงคลรับตรุษจีน ย่านเยาวราช

รวมรูปภาพวัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)

แผนที่วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward