โรงแรมในสุโขทัย

มรดกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย ในอดีตเคยเป็นราชธานีแห่งแรก ของชาติไทย เมื่อ 700 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาค เหนือตอนล่าง คำว่า สุโขทัย มาจากคำสองคำคือ สุข + อุทัย หมายความว่า รุ่งอรุณแห่งความสุข สุโขทัย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ. ศ. 1800 มีการ สถาปนาราชวงศ์พระร่วงขึ้นปกครองสุโขทัย โดยมี พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมกษัตริย์ ตลอดระยะเวลา 120 ปี ราชวงศ์สุโขทัย มีกษัตริย์ปกครองหลายพระองค์ ที่สำคัญคือ "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ผู้ทรงประดิษฐ์ อักษรไทย และวางรากฐานการเมือง การปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง และด้วยความสำคัญในฐานะที่เป็น เอกลักษณ์ทาง ศิลปะของไทย ในสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยัง หลงเหลืออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ได้รับการ ยกย่องให้เป็น มรดกโลก โดยองค์การ UNESCO เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ อยากจะสัมผัสประสบการณ์ อันแสนตื่นเต้นในสุโขทัยเราขอเสนอโรงแรม รีสอร์ท และที่พักในสุโขทัยราคาถูก หรือแพ็คเกจและโปรโมชั่นทัวร์ สุดประหยัดที่ยากจะห้ามใจได้ จองด่วนกับเราที่นี่ HotelsThailand พร้อมยินดีให้บริการ
arrow_upward