ลุกซ์ ฮอลิเดย์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (Rooks Holiday Hotel & Resort)

114/5-7 ถนนขุนลุมประพาส, จองทอง เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 | location_on แผนที่
ข้อมูล / สถานที่ตั้ง ของโฮเทล ไอคอน ภูเก็ต
ข้อมูลของโรงแรม

"แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกที่
แฝงมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม
ไทยใหญ่ – พม่า ที่ถ่ายทอด
ออกมาหลากหลายรูปแบบ
ทังโบราณสถาน – โบราณวัตถุ
ที่ยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน
เช่น พิพิธภัณฑ์งานแกะสลัก
ตุ๊กตาไม้ โยดฝีมือช่างชาวพม่า
อายุนับร้อยปี และสถาปัตยกรรม
ของวัดสำคัญต่าง ๆ ล้วนประทับ
อยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้มา
สัมผัส…มิรู้เลือน และเชิญพบกับ
สายน้ำที่พุ่งลงจากหน้าผาสูง 200
เมตร ที่น้ำตกแม่สุรินทร์, หรือ
น้ำตกที่คงความงามตลอดทั้งปี
น้ำตกผาเสื่อ, สัมผัสชีวิตความ
เป็นอยู่ของกะเหรี่ยงคอยาว
แห่งเดียวในโลก, ความแปลก
ประหลาดของปลาพลวง
จำนวนมากที่อาศัยอยู่ใน ถ้ำปลา,
ชมความวิจิตรตระการตาของ
หินงอก-หินย้อย ประดุจ
โลกพิสดารที่ ถ้ำลอด และ
ความงามทางธรรมชาติที่
คนทั่วโลกกล่าวขานถึง ทุ่งบัวตอง
ที่พร้อมใจกันบานเหลืองอร่าม
ทั้งหุบเขา ฯลฯ

"

arrow_upward