โรงแรมในลำพูน

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ลำพูน จังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" สร้างเมื่อ พ.ศ.1200 โดยฤาษีวาสุเทพ ได้เกณฑ์พวกเมงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่าง แม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำ กวงเมื่อสร้าง เสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้ พระนามว่า "จามเทวี" มาปกครองเมือง มีกษัตริย์ ครองเมืองสืบต่อมาหลายราชวงศ์ จนมาถึง สมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจาก พระเจ้ากรุงธนบุรี ทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ไป ครองเมืองเชียงใหม่ และให้เจ้าคำฝั้นน้องชายครอง เมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมี ฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกัน มาจนถึง พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ อยากจะสัมผัสประสบการณ์ อันแสนตื่นเต้นในลำพูนเราขอเสนอโรงแรม รีสอร์ท และที่พักในลำพูนราคาถูก หรือแพ็คเกจและโปรโมชั่นทัวร์ สุดประหยัดที่ยากจะห้ามใจได้ จองด่วนกับเราที่นี่ HotelsThailand พร้อมยินดีให้บริการ
arrow_upward