ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

ท่าเรือศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา, ซอยเจริญกรุง 30
ระดับความน่าสนใจ :
ความน่าสนใจ
ประเภท :
ล่องเรือ
เวลาทำการ :
06.30 AM - 04.00 PM
ราคาประมาณ :
1800 บาท
ราคานี้รวม:
- รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว, รถโค้ชปรับอากาศ, มัคคุเทศก์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อาหารไทยและนานาชาติ, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม และบริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ คุกกี้.
ราคานี้ยังไม่รวม:
- ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นโยบายสำหรับเด็ก:
- เด็กอายุระหว่าง 4 - 10 ปี คิดราคาเด็ก
- เด็กอายุมากกว่า 10 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

หมายเหตุ:
- ราคาดังกล่าวไม่รวมช่วงเทศกาลพิเศษดังนี้ วันวาเลนไทน์ (14 กุมภาพันธุ์ ของทุกปี), วันลอยกระทง ของทุกปี), วัน Christmas's Eve (24 ธันวาคม ของทุกปี) และ วันสิ้นปี (31 ธันวาคม ของทุกปี)
- สามารถส่งอีเมลล์เข้ามาสอบถามราคาช่วงเทศกาลพิเศษได้ที่ hotels@hotelsthailand.com

ข้อมูลกิจกรรม

ทริปอยุธยา ทัวร์เต็มวัน ล่องเรือแกรนด์เพิร์ล ออกเดินทางด้วยรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน พร้อมมัคคุเทศก์พาเที่ยวชมโบราณสถานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของภายในพระบรมมหาราชวัง อาทิ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน เป็นต้น ต่อด้วยเดินชมกรุงเก่าสมัยอยุธยา กราบสักการะองค์พระมงคลบพิตร ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ

ขึ้นเรือจากท่าวัดช่องลม (นนทบุรี) ล่องเรือแกรนด์เพิร์ลชมวิวทิวทัศน์และวิถีของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย อิ่มเอมกับบรรยากาศอันแสนประทับใจ

โปรแกรมท่องเที่ยวทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

07.15 น.
- พบกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ ( สี่พระยา ) ซอยเจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์ 2
- เช็คอิน เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดอยุธยา
07.30 น.
- ออกเดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่พระราชวังบางปะอิน หนึ่งในพระราชวังเดิมที่งดงามของไทย โดยมีมัคคุเทศก์ชำนาญงานให้การดูแลพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจ
09.00 น.
- เดินทางถึงพระราชวังบางประอิน มัคคุเทศก์พาชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา
10.30 น.
- เดินทางถึงวัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม และโบราณสถานที่งดงาม
11.30 น.
- เดินทางถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญประจำพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา และไปสักการะองค์พระมงคลบพิตร ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าพระราชวังโบราณ
13.00 น.
- ถึงท่าเรือวัดช่องลม (นนทบุรี) นำท่านสู่เรือแกรนด์เพิร์ลที่หรูหราและสะดวกสบายที่สุดในลำน้ำเจ้าพระยา พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างทางจะล่องผ่านเกาะเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี จนถึงกรุงเทพฯ
15.00 น.
- บริการอาหารว่างด้วย ชา กาแฟ และคุกกี้
16.00 น.
- เดินทางถึงท่าเรือริเวอร์ซิตี้โดยสวัสดิภาพ

แผนที่ทริปอยุธยา ไปรถ-กลับเรือแกรนด์เพิร์ล

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward