โรงแรมในเกาสง

เกาสง (Kaohsiung) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองท่าและศูนย์การประมงที่สำคัญของไต้หวันมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันเกาสงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติอันงดงาม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวเมืองเกาสงสามารถแบ่งเขตท่องเที่ยวได้เป็น “เขตเมืองเก่า” ที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแห่งความรัก เป็นแหล่งรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ, “เขตธุรกิจเมืองใหม่” ซึ่งก็คือบริเวณรอบๆท่าเรือเกาสง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ เป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวา และสุดท้ายได้แก่ “เขตชานเมือง” ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและย่านอุตสาหกรรมที่สำคัญของเมือง ส่วนการเดินทางจากเมืองไทเปมายังเมืองเกาสงนั้น สามารถโดยสารเครื่องบิน ซึ่งใช้เวลาเพียง 40 นาที หรือเดินทางโดยรถไฟหรือรถยนต์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงได้เช่นกัน
arrow_upward