ข้อมูลทั่วไปและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

ข้อมูลทั่วไป และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

ข้อมูลทั่วไป

ยะลา ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน


คำว่า ยะลา มาจากภาษาพื้นเมืองเดิมว่า ยะลอ ซึ่งแปลว่า "แห" เพราะสถานที่ตั้งเมืองเดิมคือ บ้านยะลอ มีภูเขา รูปร่างคล้ายแห ตั้งอยู่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่ม ชาวบ้านชอบ ทอดแหจับปลากันมาก ได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองใหม่หลายครั้ง ในที่สุดมาอยู่ที่เมืองนิบง (นิบงแปลว่า ไม้หลาวชะโอน) จนถึงปัจจุบัน จังหวัดยะลา แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเมืองขึ้น อยู่กับราชอาณาจักร ไทยครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีในปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วบรรดา หัวเมือง ต่างๆ ในบริเวณแถบนี้ต่างก็ประกาศตัวเป็นอิสระ ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับสั่งให้กรมพระราชวังบวรสุรสีหนาท เสด็จยกทัพหลวงไปปราบ และตีเมืองปัตตานี ในปี พ.ศ. 2332 เมืองยะลาก็ยังเป็นท้องที่ในเมืองปัตตานี ในปีพ.ศ. 2351 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกหัวเมืองปัตตานีเป็น 7 หัวเมือง คือ เมืองปัตตานี เมืองสายบุรี เมืองหนองจิก เมืองยะหริ่ง เมืองระแงะ เมืองรามัน และเมืองยะลา สำหรับเมืองยะลานั้น มีต่วนยาลอ เป็นพระยาลอ และได้มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองกันมาหลายครั้ง จังหวัดยะลาจึงเป็นจังหวัดๆ หนึ่งของประเทศไทย ก่อนที่จะมีการประกาศยุบเลิกมณฑล ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยระเบียบแห่ง ราชอาณาจักรสยามในปี พ.ศ. 2476

 
:: การเดินทาง ::

รถยนต์
ยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 1,084 กิโลเมตร ผ่านชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-สงขลา -ปัตตานี-ยะลา

รถโดยสารประจำทาง
มีรถปรับอากาศของขนส่งและเอกชนบริการ ระหว่างกรุงเทพฯ-ยะลา ทุกวัน จากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 434-5557-8 (รถธรรมดา) และ 435-1199 (รถปรับอากาศ)
รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถ กรุงเทพฯ - ยะลา ทุกวัน ทั้งรถด่วนและรถเร็ว รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร. 223-7010, 223-7020
เครื่องบิน
การบินไทย ไม่มีเครื่องบินบินตรงไปจังหวัดยะลา แต่สามารถขึ้นเครื่องบินระหว่างกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ และเดินทางต่อไปยังจังหวัดยะลาโดยรถไฟ รถประจำทาง รถแท๊กซี่และรถตู้ปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท การบินไทย จำกัด โทร. 280-0060
 
:: หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 077) ::
ศาลากลางจังหวัด 212004
ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา 212013
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา 212636, 191
ด่านตรวจคนเข้าเมือง 230279
ด่านศุลกากรเบตง 230179
ชุมสายโทรศัพท์ยะลา 212234
โรงพยาบาลยะลา 244711-8
สถานีรถไฟยะลา 212737, 214207
ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยวเบตง 232039
สำนักงานจังหวัด 212542

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดยะลา

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward