ข้อมูลร้านของฝากและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลร้านของฝาก และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด

ของฝาก
:: ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ::
ไนท์บาซา
แหล่งรวมสินค้าหัตถกรรมใจกลางเมืองเชียงใหม่
ที่อยู่ : ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แคบหมู
ร้านจำหน่ายแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม
- แคบหมูแม่แช่ม(แม่โจ้) ร้านในซอยศาลเจ้าปุงเก่าทงข้างตลาดต้นลำใย - หลังตลาดดอกไม้(ริมน้ำปิง) โทร.0 9433 0384

โอท้อป ช้อป (Otop Shop)
จำหน่ายของตกแต่งบ้าน เซรามิค ตุ๊กตาไม้ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องจักรสาร
ที่อยู่ : 29/19 ถ.สิงหราช อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5322 1174, 0 5322 31640 5343 7119

อิ่มบุญ
จำหน่ายพืชผัก ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ
ที่อยู่ : 158 หมู่บ้านอิ่มบุญ ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5323 2020

หมู่บ้านต้นผึ้ง
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่ม ไม้แกะสลัก
ที่อยู่ : ต. ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านบ่อสร้าง
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่ม พัด ไม้แกะสลัก
ที่อยู่ : ต. ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านต้นเปา
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำกระดาษสา
ที่อยู่ : ต. ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านป่าบง
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจักสาน
ที่อยู่ : ต. ป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านดอนแก้ว
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการสานคุ
ที่อยู่ : ต. ดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านหนองอาบช้าง
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
ที่อยู่ : ต. สบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านกวนหารแก้ว
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องปั้นดินเผา
ที่อยู่ : ต. หารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านถวาย
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่า
ที่อยู่ : ต. ขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านร้อยจันทร์
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการสานฝาลายอ่ำ
ที่อยู่ : ต. หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านเหมืองกุง
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องปั้นดินเผา
ที่อยู่ : ต. หนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านวัวลาย
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องเงิน และเครื่องเขิน
ที่อยู่ : ต. หายยา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

หมู่บ้านศรีปันครัว
เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำไม้ไผ่ขดโครง เครื่องเขิน
ที่อยู่ : ต. ท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

นภาเครื่องเขิน
ที่อยู่ : 82/8 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5324 3039

ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง) สาขาสุเทพ
ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5321 1673, 0 5321 1656

ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง) สาขาสนามบินเชียงใหม่
ที่อยู่ : สนามบินเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 0222 ต่อ 2127

ดอยคำ (ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง) สาขาเชียงอินทร์พลาซ่า
ที่อยู่ : เชียงอินทร์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5328 1340

มูลนิธิส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวเขา
ที่อยู่ : 21/17 ข้างวัดสวนดอก ถ.สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 7743

มณีศิลป์แอนติคส์
ที่อยู่ : 289 ถ.ท่าแพ อ.เมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 6586, 0 5328 2047

ไทยช็อพ
ที่อยู่ : 106 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5324 0194-5, 0 5324 5466, 0 5324 5733

ต้นเปากระดาษสา
ที่อยู่ : 109 หมู่ 1 บ้านต้นเปา สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8877

กล้วยไม้หยก
ที่อยู่ : 125 ถ.ศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5324 8413, 0 5324 8438

วิจิตรศิลป์
ที่อยู่ : 54/5 - 7 ถ.สิงหราช อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5323 5985, 0 5322 1024

บานเย็น
ที่อยู่ : 201/1 ถ.วัวลาย ต.หายา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 2772, 0 5327 4007

ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง
ที่อยู่ : 228/1 หมู่ 3 ถ.บ่อสร้าง - ดอยสะเก็ด ต.ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8466, 0 5333 8324

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม
ที่อยู่ : 112/2 ถ.บ่อสร้าง - ดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8324, 0 5333 1997

ศูนย์หัตถกรรมกระดาษสาและร่ม
ที่อยู่ : 99/16 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8973

อ. เพียรกุศล
ที่อยู่ : 60 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8040 - 8

ปานเชียงใหม่
ที่อยู่ : 189/22 ถ.ช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 5119

ประภัทร
ที่อยู่ : 206 หมู่ 3 หมู่บ้านบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5322 8212

บัวผัดพาณิช
ที่อยู่ : 147/4 - 5 ถ.ช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 5741, 0 5327 3799

นันทขว้าง
ที่อยู่ : 6/1 - 3 ถ.นิมมานเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5322 2261

โจลี ฟาร์ม
ที่อยู่ : 8/3 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5324 7222, 0 5324 7333

ชินวัตรไหมไทย
ที่อยู่ : 14/4 - 8 ถ.ห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5322 1076

ชินวัตรพาณิชย์
ที่อยู่ : 73 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 1187 - 8

ชินวัตรเทรดดิ้ง
ที่อยู่ : 14/10 ถ.ห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5322 1638, 0 5321 3091

หลุยส์ซิลเวอร์แวร์
ที่อยู่ : 99/1 ถ.ชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8494

สยามซิลเวอร์แวร์
ที่อยู่ : 5 ถ.วัวลาย ซ. 3 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 4736

ลานนาไทยเครื่องเงิน
ที่อยู่ : 79 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 8015

พี. คอลเล็คชั่น
ที่อยู่ : 2 หมู่ ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง ต.ท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5324 0222

เชียงใหม่ซิลเว่อร์แวร์
ที่อยู่ : 62/10 - 1 1 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5324 6037, 0 5324 6086

สยามศิลาดล
ที่อยู่ : 3 - 8 หมู่ 10 ต.ต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5333 1526

ไทยศิลาดล
ที่อยู่ : 112 ถ.โชตนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5321 3541, 0 5321 3245

เตาสันกำแพง
ที่อยู่ : 60/3 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่ - สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 331034

เตาเม็งราย
ที่อยู่ : 79/2 ถ.สามล้าน ซ. 6 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 0 5327 2063

 
:: สินค้าเบ็ดเตล็ด ::
ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่
เป็นศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ ที่มีเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของไทย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่แต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านชาวเขา และนาฏศิลป์ไทย นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาซึ่งได้รวบรวมตุ๊กตาจากนานา ประเทศ มีความสวยงามและน่าสนใจ ศูนย์ผลิตตุ๊กตาฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ทุกวัน โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 187/2 หมู่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง หรือถนนเชียงใหม่ - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 108 และเลี้ยวซ้ายที่กิโลเมตร 23 ถนนบ้านไร่ ไปอีก 5 กิโลเมตร หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5383 7229 เปิด 08.00 - 17.00 น. ปิดวันอาทิตย์

ศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมชาวเขา
หน้าวัดสวนดอก ถนนสุเทพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือชาวเขา

ไนท์บาซาร์
ตั้งอยู่สองฝั่งถนนช้างคลาน เป็นแหล่งรวมร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหลากชนิดทั้งเครื่องเงิน เครื่องเขิน ไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์กระดาษสา ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อาหารพื้นเมือง ฯลฯ

ตลาดวโรรส
หรือกาดหลวง เป็นตลาดใหญ่ที่จำหน่ายอาหารพื้นเมืองจำพวกแหนม หมูยอ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ฯลฯ เปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็น ด้านหลังตลาดฝั่งแม่น้ำปิงคือตลาดดอกไม้ยามค่ำคืนจะมีดอกไม้ใหม่ ๆ มาลงมาก

ถนนคนเดิน
จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ที่ถนนราชดำเนิน ภายในเมืองเก่า ขายสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

 
:: ร่ม ::
ร่มบ่อสร้าง เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สาเหตุที่เรียกว่าร่มบ่อสร้างเพราะร่มนี้ผลิตกันที่บ้านบ่อสร้าง สมัยก่อนชาวบ้านจะทำร่มกันใต้ถุนบ้าน แล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้านเพื่อผึ่งแดดให้แห้ง สีสันและลวดลายบนร่มนั้นสะดุดตาผู้พบเห็น มีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา แต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน ปัจจุบันถ้าหากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั้นตอนการผลิต ไปชมได้ที่ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม ไปตามถนนสายเชียงใหม่ - สันกำแพง 9 กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายมือเข้าไป

 
:: กระดาษสา ::
หมู่บ้านต้นเปา ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำกระดาษสา

 
:: ผ้าไทย ::
หมู่บ้านหนองอาบช้าง
ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 108 กม.ที่ 62 เลยทางขึ้นดอยอินทนนท์ไปอีก

เก๊าไม้ล้านนารีสอร์ท
ตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด กม.ที่ 29 จากตัวเมืองเชียงใหม่ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง ลักษณะเด่นของรีสอร์ทแห่งนี้คือการดัดแปลงเตาบ่มใบยาสูบมาเป็นที่พัก และร้านอาหารในบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ ห้องประชุมขนาด 50 - 60 คน และเรือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้านในอำเภอใกล้เคียง ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 5383 4470 - 5

บ้านไร่ไผ่งาม
เป็นหมู่บ้านผลิตผ้าฝ้ายทอมือแบบโบราณที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 67 - 70 ตามเส้นทางเชียงใหม่ - ฮอด และเลี้ยวซ้ายเข้าไปหมู่บ้านอีกประมาณ 1 กม. ทางเข้าหมู่บ้านร่มรื่นด้วยเงาไม้ไผ่สองข้างทาง ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านซึ่งได้รับการถ่ายทอดการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากคุณป้าแสงดา บันสิทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) ประจำปี 2529 รวมกลุ่มกันผลิตที่บ้านป้าแสงดา ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำปิง ปัจจุบันได้จัดทำเป็น "พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา" เพื่อรำลึกถึงผลงานของท่าน และยังแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านในสมัยก่อนด้วย เป็นศูนย์จำหน่ายผ้าฝ้ายทอมือ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5336 1231 โทรสาร 0 5336 1230 สถานที่ติดต่อในเมืองเชียงใหม่ โทร. 0 5327 3625

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม เดินทางโดยใช้ถนนสายจอมทอง - อินทนนท์ ประมาณกิโลเมตรที่ 38 มีทางแยกซ้ายเข้าอำเภอแม่แจ่ม ตำบลที่มีชาวบ้านทอผ้ามากที่สุด คือ ตำบลท่าผา ห่างจากตัวอำเภอ 3 กิโลเมตร

 
:: ไม้แกะสลัก ::
หมู่บ้านถวาย
ต. ขุนคง อ. หางดง อยู่ถัดจากเหมืองกุงไปตามถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด ประมาณ กม. 15 และมีทางแยกซ้ายเข้าหมู่บ้าน มีโรงงานผลิตไม้แกะสลัก ผลิตภัณฑ์เลียนแบบของเก่าเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง อำเภอหางดงจะจัดงานศิลปะหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเริ่มเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ขุนคง โทร. 0 5344 1258

หมู่บ้านบ่อสร้าง
ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่ม พัด ไม้แกะสลัก

หมู่บ้านต้นผึ้ง
ต. ต้นเปา อ. สันกำแพง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำร่ม ไม้แกะสลัก

 
:: เครื่องปั้นดินเผา ::
เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก เครื่องสังคโลกเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดพิเศษและมีชื่อเสียงมาก มีลักษณะเป็นสีเขียวไข่กา ปั้นด้วยมือเคลือบน้ำยาแล้วเข้าเตาเผา เป็นวิธีเดียวกันกับที่ทำมาแล้วในสมัยโบราณ สินค้าสำเร็จรูปที่เป็นสังคโลกนี้นิยมกันแพร่หลายทั่วประเทศและทั่วโลก มีตั้งแต่ของใช้จนกระทั่งถึงโป๊ะตะเกียง แจกัน จาน ที่เขี่ยบุหรี่ ขันและเครื่องถ้วยชามอื่น ๆ

แหล่งผลิตอยู่แถวถนนเชียงใหม่ - สันกำแพง ถนนโชตนาและแหล่งอื่นๆ ได้แก่

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
ต. หนองควาย อ. หางดง เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่าง ๆ เช่น หม้อแกง หม้อน้ำ แจกัน โดยเฉพาะน้ำต้น(คนโทใส่น้ำที่ชาวเหนือนิยมวางไว้หน้าบ้านให้ผู้ผ่านไปมาได้ดื่มดับกระหาย) นั้นเป็นที่นิยมทั่วไปแก่คนที่พบเห็น ปัจจุบันได้มีการพัฒนากรรมวิธีในการผลิตและรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันสดขึ้น บ้านเหมืองกุงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ไปตามเส้นทางเชียงใหม่ - หางดง ประมาณ 10 กิโลเมตร หรือจากถนนสายวงแหวน ทางหลวงหมายเลข 11 สนามบิน ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยอยู่ก่อนถึงทางแยกตัดใหม่สายหางดง - สะเมิงเพียงเล็กน้อย

หมู่บ้านกวนหารแก้ว
ต. หารแก้ว อ. หางดง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำเครื่องปั้นดินเผา

โรงงานไทยศิลาดล
เป็นโรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผาแบบโบราณ ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร โรงงานเปิดจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. โทร. 0 5321 3245, 0 5321 3541

 
:: เครื่องจักสาน ::
- หมู่บ้านร้อยจันทร์ ต. หนองควาย อ. หางดง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการสานฝาลายอ่ำ
- หมู่บ้านดอนแก้ว ต. ดอนแก้ว อ. สารภี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการสานคุ
- หมู่บ้านป่าบง ต. ป่าบง อ. สารภี จากทางหลวงหมายเลข 11 ไปตามทางเส้นสารภี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการจักสาน ชาวบ้านผลิตเครื่องจักสานจากไผ่หลามมากันตั้งแต่บรรพบุรุษ เครื่องจักสานที่สาน เช่น โคมไฟ ตะกร้า แซก (เครื่องมือหาปลา)

 
:: เครื่องเงิน ::
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน อยู่บริเวณถนนวัวลาย ต. หายยา อ. เมือง ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเครื่องเงินลวดลายประณีตบรรจง เช่น หีบบุหรี่ ช้อนส้อม ถาดผลไม้ เชี่ยนหมาก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเครื่องเงินอยู่บริเวณเส้นทางเชียงใหม่ - สันกำแพง

 
:: เครื่องเขิน ::
เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอย่างหนึ่งของเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปใช้และประดับบ้าน เป็นภาชนะเครื่องใช้ที่สานด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบด้วยรัก เขียนลวดลายประดับตกแต่งด้วยชาด ทองคำเปลว หรือเงินเปลว ส่วนมากแล้วในบริเวณตอนเหนือของไทยรอบ ๆ เชียงใหม่มีการผลิตกันเป็นศูนย์อุตสาหกรรม เครื่องเขินของไทยนั้นมีลักษณะเด่นแตกต่างจากเครื่องเขินประเทศอื่น ๆ ในภาคพื้นเอเชีย เช่น จีนและญี่ปุ่น โดยมากมักจะทำเป็นรูปภาชนะเบา ๆ เช่น ถ้วย ขัน กล่องบุหรี่ ถาด แจกัน เป็นต้น มีโรงงานอยู่แถวถนนนันทาราม ถนนเชียงใหม่ - สันกำแพง และถนนช้างคลาน และที่หมู่บ้านศรีปันครัว ต.ท่าศาลา อ.เมือง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการทำไม้ไผ่ขดโครง เครื่องเขิน

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดร้อยเอ็ด

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward