ข้อมูลภูมิศาสตร์และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลภูมิศาสตร์ และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ

ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
ชัยภูมิอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอจัตุรัส อำเภอภูเขียว อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสาร อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเนินสง่า และกิ่งอำเภอซับใหญ่
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอเนินสง่า 30 กิโลเมตร
อำเภอหนองบัวระเหว 33 กิโลเมตร
อำเภอคอนสวรรค์ 38 กิโลเมตร
อำเภอจัตุรัส 39 กิโลเมตร
อำเภอแก้งคร้อ 45 กิโลเมตร
อำเภอหนองบัวแดง 53 กิโลเมตร
อำเภอบำเหน็จณรงค์ 58 กิโลเมตร
อำเภอภูเขียว 77 กิโลเมตร
อำเภอบ้านแท่น 81 กิโลเมตร
อำเภอภักดีชุมพล 85 กิโลเมตร
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 90 กิโลเมตร
อำเภอเทพสถิต 105 กิโลเมตร
อำเภอคอนสาร 125 กิโลเมตร

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดชัยภูมิ

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward