ข้อมูลภูมิศาสตร์และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

ข้อมูลภูมิศาสตร์ และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

ภูมิศาสตร์
:: การปกครอง ::
จังหวัดน่านแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๔ อำเภอ และ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเวียงสา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอนาน้อย อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง อำเภอนาหมื่น อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และกิ่งอำเภอภูเพียง
 
:: อาณาเขต ::
ทิศเหนือ ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย
 
:: ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ ::
อำเภอเวียงสา 25 กิโลเมตร
อำเภอสันติสุข 33 กิโลเมตร
อำเภอแม่จริม 39 กิโลเมตร
อำเภอท่าวังผา 42 กิโลเมตร
อำเภอบ้านหลวง 45 กิโลเมตร
อำเภอนาน้อย 60 กิโลเมตร
อำเภอปัว 60 กิโลเมตร
อำเภอสองแคว 77 กิโลเมตร
อำเภอเชียงกลาง 78 กิโลเมตร
อำเภอนาหมื่น 80 กิโลเมตร
อำเภอทุ่งช้าง 93 กิโลเมตร
อำเภอบ่อเกลือ 108 กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 135 กิโลเมตร

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดน่าน

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward