โรงแรมในเนปิดอว์

เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า ตั้งอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งมาทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร ปัจจุบันเนปิดอว์เป็นเมืองใหญ่อันดับที่สามรองจากย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ เพียงช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่นี่เปลี่ยนจากจากเมืองธรรมดาๆ กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศ รวมถึงเป็นที่ตั้งของ 1 ใน 3 สนามบินที่ชาวไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศพม่าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ภายในเมืองมีสถานที่สำคัญและโรงแรมหรูมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางของผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการและนักท่องเที่ยวที่ต้องการแวะสถานที่เที่ยวใหม่ๆ ชมความอลังการของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในเมือง

นอกจากการติดต่อราชการ นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมเนปิดอว์นิยมนั่งรถเที่ยวชมภายในตัวเมืองซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือ โซนราชการ โซนโรงแรม โซนอุตสาหกรรม และโซนทหาร แวะถ่ายรูปเก๋ๆ กับถนนที่กว้างถึง 20 เลนแต่แทบไม่มีรถวิ่ง ถือเป็นวิวแปลกตาที่ยากจะเห็นได้ที่อื่น
arrow_upward