ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยว และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว
:: สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ::
ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์บำรุงรักษา และบ้านพักมาบข่า การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย บนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่ง รวบรวมสมุนไพร และศูนย์รวบรวมความรู้ และงานวิจัยทดลองเรื่องสมุนไพร เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. สำหรับผู้ที่ต้องการ เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือถึง คุณสุทัศน์ ใจยา ด้านปฏิบัติการโรงแยกก๊าซ ระยอง เลขที่ 555 โรงแยกก๊าซ ปตท. ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง หรือ โทร. 0 3868 1830
 
:: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน ::
ตั้งอยู่ที่วัดบ้านดอน เป็นที่เก็บรักษาตัวหนังใหญ่ จำนวน 100 ตัว มีอายุมากกว่า 200 ปี ที่นำมาจากจังหวัดพัทลุง เมื่อ ปี พ.ศ. 2431 รวมถึงหนังใหญ่ชุดใหม่ที่ใช้แสดงในปัจจุบัน นักท่องเที่ยว ที่สนใจจะเข้าชมการแสดงหนังใหญ่ควรติดต่อก่อนล่วงหน้าประมาณ 3 วัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5087 0235, 0 9831 6053
 
:: พระเจดีย์กลางน้ำ ::
ห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร ใกล้ปากแม่น้ำระยอง องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416 โดยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เป็นผู้สร้าง เจดีย์กลางน้ำนี้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาวเรือว่าได้เดินทางมาถึงเมืองระยองแล้ว พอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ของทุกปีจะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่งเรือยาว และงานลอยกระทง
 
:: บ้านเพ ::
อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 19 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิท แยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 231 ไปประมาณ 5 กิโลเมตร หรือแยกขวาตรงกิโลเมตรที่ 238 ประมาณ 3 กิโลเมตร มีร้านขายของพื้นเมืองต่าง ๆ เช่น น้ำปลา ปลาหมึก กุ้งแห้ง กะปิ ฯลฯ และเป็นที่ตั้งของท่าเรือไปเกาะเสม็ด
 
:: ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตะพง ต.ตะพง อ.เมือง ::
- เที่ยวสวนชิมผลไม้ (เงาะ มังคุด ทุเรียน ฯลฯ) ในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม
- สัมผัสบรรยากาศสวนยายดา ลำดวน ปาหนัน และสวนวิชา - ป้าเอี่ยม
- เที่ยวชมสวนกล้วยไม้
- นั่งรถพ่วงเที่ยวรอบหมู่บ้าน หรือปั่นจักรยานชมทัศนียภาพ
- ชม ชิม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตะพงพัฒนา (น้ำพริกทุเรียน หมูชะมวง)
- พักค้างโฮมเสตย์ในสวนปาหนัน (พักค้าง+อาหารเช้า เย็น 350 บาท/คน/คืน)
สวนยายดา โทร 0 3866 4369
สวนวิชา - ป้าเอี่ยม โทร 0 3866 4283
สวนปาหนัน โทร 0 3866 4539
สวนลำดวน โทร 0 9933 3798
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง โทร 0 3861 1392
 
:: สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง ::
ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวบ้านเพ ตำบลเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเล และพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม ปลาเศรษฐกิจ สัตว์น้ำที่หายาก และพรรณไม้น้ำของไทย อุโมงค์ทางเดินใต้ทะเลจำลอง สัมผัสกับสัตว์ทะเล ส่วนที่สอง จัดแสดงนิทรรศการ โดยแสดงชีวประวัติสัตว์ทะเล ที่เลี้ยงลูกด้วยนม วิวัฒนาการของเรือประมงและเครื่องมือประมง จำลองนิเวศน์ป่าชายเลน และส่วนที่สาม จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ โดยนำตัวอย่าง ของสัตว์ทะเลที่น่าสนใจ เช่น ปะการัง หอยทะเล

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.เพ เปิดให้เข้าชม วันพุธ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 17.00 น. รายละเอียดสอบถามที่ โทร.0 3865 3741 โทรสาร 0 3865 1763 website: www.fisheries.go.th, E-mail : emdec@loxinfo.co.th
 
:: หาดแสงจันทร์ ::
ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดติดต่อกับ หาดแหลมเจริญ สามารถเล่นน้ำทะเลได้ มีร้านอาหารและที่พักหลายแห่งไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
:: ศาลหลักเมือง ::
ตั้งอยู่ที่ถนนหลักเมือง เดิมเป็นศาลไม้ ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะอาคารเป็นศาลเจ้าจีน ตัวหลักเมืองเดิมอยู่หน้าศาล ต่อมามีการสร้างเสาหลักเมืองใหม่ และสร้างมณฑปจตุรมุขครอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ มีงานสมโภชในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี
 
:: ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ::
อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่ มีต้นสะตือ ขนาดใหญ่อยู่หน้าศาล อายุประมาณ 300 ปี เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำช้างมาผูกไว้ที่ใต้ต้นสะตือนี้เมื่อครั้นเสด็จผ่าน ระยองไปเพื่อรวบรวมไพร่พล และตั้งทัพเพื่อเตรียมกู้อิสรภาพที่จันทบุรี ภายในศาลมีรูปหล่อของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่าประทับยืน ประดิษฐานอยู่ และมีงานสมโภชประจำปีในช่วงตรุษจีน การเดินทาง สามารถใช้เส้นถนนสุขุมวิท สาย 3 เริ่มจากตัวเมืองจนถึงหอ นาฬิกาประมาณ 200 เมตร จะถึงสามแยกตากสิน ให้เลี้ยวขวาที่สามแยกตากสิน เข้าสู่ถนนตากสินมหาราช
 
:: สวนพฤกษชาติโสภา ::
ตั้งอยู่ใกล้ปากทางเข้าบ้านเพ ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 17 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 238 แยกขวา เข้าไปประมาณ 200 เมตร สวนอยู่ทางด้านขวามือ ภายในเนื้อที่ 32 ไร่ ปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีเรือนไทยโบราณ อายุร่วม 100 ปี จำนวน 3 หลัง จัดแสดงเครื่องลายครามของไทยสมัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา สมัยบ้านเชียงมีเป็นจำนวนมาก อัตราค่าเข้าชมสำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ 50 บาท เปิดทุกวัน ยกเว้น วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. รายละเอียดติดต่อมูลนิธิเสวตรโสภา โทร. 0 3865 1688
 
:: สวนรุกขชาติเพ ::
อยู่ถัดจากบ้านเพ เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร หรือห่างจาก ตัวเมืองระยองประมาณ 29 กิโลเมตร ตามถนนเลียบชายหาดไปแหลมแม่พิมพ์ (ทางหลวงหมายเลข 3145) เป็นพื้นที่ป่าสน ริมชายหาดมีต้นสนหลากพันธุ์ นอกจากนั้นยังมีพันธุ์ไม้อื่น ๆ เช่น ไม้ยาง ไม้ตะเคียน เป็นต้น
 
:: เขาแหลมหญ้า ::
อยู่เลยบ้านก้นอ่าวมาเล็กน้อย ตามถนนเลียบชายหาดเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ริมทะเล มีเนื้อที่ประมาณ 680 ไร่ บางส่วนเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ปกคลุมด้วยป่าละเมาะ ด้านหน้าเป็นชายหาดยาว เป็นที่ตั้ง ของที่ทำการอุทยานเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

สถานที่พัก ทางอุทยานฯ (บนฝั่ง) มีบริการบ้านพัก จำนวน ๓ หลัง ราคา 1,500 - 3,900 บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2 - 6 คน ราคา 300 - 400 บาท/คน/คืน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเอง เสียค่าพื้นที่ ราคา 20 บาท/คน/คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3865 3034 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th
 
:: เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวตะพง ::
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตตำบลตะพง มีเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ได้แก่ เส้นทางที่เริ่มจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตะพงผ่านกลุ่มเกษตรข้าวกล้อง อ่างเก็บน้ำห้วยหินดาด และไปสิ้นสุดที่โครงการบ้านปลา โดย อบต.ตะพงมีจักรยานไว้บริการให้นักท่องเที่ยว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โทร. 0 3866 4053 นอกจากนั้นยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วย ติดต่อได้ที่สวนปาหนัน หมู่ 3 ต.ตะพง อัตราค่าที่พัก ราคา 350 บาท/คน/คืน พร้อมอาหาร 2 มื้อ, บ้านพัก พักได้ 25 คน ราคา 1,500 บาท/คืน (ไม่รวมอาหาร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3866 4477, 0 1300 9018
 
:: ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ ::
อยู่ตรงข้ามกับทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงตรงกม.ที่ 278 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร หรือจะเข้าทางถนนที่เข้าสู่ปากน้ำประแสร์ อีกทางหนึ่งก็ได้ ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่า องค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรฯ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองระยอง
 
:: สวนวังแก้ว ::
ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 38 กิโลเมตร อยู่เลยสวนสนไปตาม ถนนเลียบชายทะเลประมาณ 11 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีสวนป่าธรรมชาติและสวนไม้ดอกไม้ประดับ หาดทรายและอ่าวซึ่งมี ทัศนียภาพสวยงาม มีบ้านพักและเต็นท์บริการ มีจักรยานให้เช่าสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกาย ผู้ที่สนใจจะเข้าชมเสียค่าผ่านประตู ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 น. รายละเอียดติดต่อ โทร. (038) 638067 - 8 กรุงเทพฯ โทร. 259 - 4150 - 1
 
:: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง ::
ต.แม่น้ำคู้ ชมการศึกษา ทดสอบคัดเลือกสายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น แปลงพืชผักพื้นบ้าน สวนสมุนไพร การผลิตเห็ด โทร 0 3861 4334
 
:: หาดพยูนและหาดพลา ::
ห่างจากตัวเมืองระยอง 32 และ 34 กิโลเมตร ตามลำดับ เป็นชายหาดยาวติดต่อกัน มีความสวยงามและสงบ บริเวณหาดพลา มีสวนสนปลูกไว้หนาแน่นและร่มรื่น มีโรงแรม และบังกะโลให้เลือกพักหลายแห่ง
 
:: ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.บ้านค่าย ::
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานปากป่า ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย
- ชมสวนมังคุดรางวัลชนะเลิศ ที่ผลิตเพื่อการส่งออก ผลโต รสชาติดี
- เที่ยวสวนแก้วมังกร พันธุ์ดีรสหวาน ดูการเก็บ และคัดแยกแก้วมังกรที่ถูกต้อง
- สนุกสนานกับการกรีดยางพารา กรรมวิธีการผลิตยางแผ่น ชมสวนกล้วยไม้ตระกูลหวายเพื่อการคัดดอก
- สัมผัสชีวิตชาวนา และศึกษาขั้นตอนการทำนา
- ชมการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านหนองตะพาน เลือกซื้อของฝากจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากป่า (มังคุดกวน กะปิ น้ำปลา)

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางบุตร ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย
- ชมและชิมผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิด
- พักค้างโฮมเสตย์สวนประสมทรัพย์(โทร 0 3899 7153,0 1377 3056)
 
:: สวนสุภัทรา ::
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3143 เ ป็นสวนผลไม้ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผลไม้ประเภทมังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง ส้มโอ ช่วงผลไม้ออกราวปลายเดือนเมษายนถึง เดือนมิถุนายน ค่าเข้าชมสวนและชิมผลไม้ท่านละ 120 บาท มีรถบริการนำชมสวนรอบละครึ่งชั่วโมง และมีที่พักบริการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 18.00 น. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 3889 2048 - 9
 
:: แหลมแม่พิมพ์ ::
อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 48 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิทมีทางแยกขวา ไปแหลมแม่พิมพ์ถึง 3 แห่งด้วยกัน คือ กิโลเมตรที่ 259.5 กิโลเมตรที่ 263 และกิโลเมตรที่ 268 ผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไปอีก 5 กิโลเมตร หรือห่างจากวังแก้ว ตามถนนเลียบชายหาดไปอีก 11 กิโลเมตร บริเวณชายหาดแม่พิมพ์เล่นน้ำได้ คลื่นไม่แรง มีบริการบ้านพัก และร้านอาหารตลอดแนวชายหาดด้วย
 
:: อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ::
อยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ทางไปอำเภอแกลงประมาณ 5 กิโลเมตร บนเส้นทางแกลง - แหลมแม่พิมพ์ เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อนุสาวรีย์นี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 บริเวณอนุสาวรีย์มีรูปปั้นของตัวละครเอกในเรื่องพระอภัยมณีจัดแสดงไว้ด้วย
 
:: หมู่เกาะมัน ::
เป็นหมู่เกาะในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หมู่เกาะมันมีอยู่ 3 เกาะ คือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก

เกาะมันใน มีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่ มีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะที่อ่าวหน้าบ้านมีปะการังที่สวยงาม ส่วนอ่าวโกงกางมี ทรายเรียบ เกาะมันในมีความสำคัญเนื่องจากเป็นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล มีพันธุ์เต่าตนุ และเต่ากระ ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดให้เข้าชม เวลา 8.30 – 17.00 น. เกาะมันในอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที สามารถเช่าเรือจากแหลมแม่พิมพ์ หรืออ่าวมะขามป้อมก็ได้ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อศูนย์วิจัยทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งทะเลตะวันออก เกาะมันใน โทร. 0 - 3865 - 7699, 0 - 3865 - 7383

กาะมันกลางและเกาะมันนอก เป็นเกาะที่มีหาดสวยงาม เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนมีบ้านพักของเอกชนบริการ
 
:: หาดแหลมเจริญ ::
ตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำระยอง ห่างจากตัวเมืองระยองลงมาทางใต้ 5 กิโลเมตร ติดกับหาดแสงจันทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองระยองมากที่สุด เป็นแหล่งผลิตน้ำปลาที่มีชื่อเสียง และเป็น ที่ตั้งของชุมชนชาวประมง นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายอาหารทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปรับประทานอาหารในช่วงเย็นด้วย
 
:: หาดแม่รำพึง - บ้านก้นอ่าว ::
อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง ประมาณ 11 กิโลเมตร จากถนนสุขุมวิท มีทางแยกขวาที่กิโลเมตร 229 เข้าหาดแม่รำพึง ชายหาดมีความยาว 12 กิโลเมตร ถนนเลียบชายหาดยาว 10 กิโลเมตร มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย ชายหาดสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำ สุดชายหาดเป็นที่ตั้งของบ้านก้นอ่าวซึ่งเป็นหมู่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้าน
 
:: สวนศรีเมือง ::
ชาวเมืองนิยมเรียกว่า "เกาะกลาง" ตั้งอยู่กลางเมืองด้านหลังศาลากลางจังหวัด เนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ เคยเป็นแดนสำหรับประหารนักโทษ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพสำหรับประชาชน ด้านหน้าเป็นที่ตั้งของหอพระพุทธอังคีรสซึ่งเป็นอาคารทรงไทย หลังคาจตุรมุข อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธอังคีรส ถือเป็นพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองของระยอง

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดระยอง

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward