ข้อมูลวัดและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลวัด และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี

วัด
:: วัดแก้วพิจิตร ::
ตั้งอยู่ที่ ถนนแก้วพิจิตร ต.หน้าเมือง บริเวณริมฝั่งด้านขวาของแม่น้ำปราจีนบุรี ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ห่างจากตัว เมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยเศรษฐีนีใจบุญชาวปราจีนบุรีชื่อ นางประมูล โภคา (แก้ว ประสังสิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดผุพัง โดยรื้อพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้และ สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ด้วยการก่ออิฐถือปูนเป็นหลังแรกของจังหวัดปราจีนบุรีโดยสร้างทับพระอุโบสถหลังเดิม ปัจจุบัน นี้วัดแก้วพิจิตรได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรม ศิลปากรให้เป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีลักษณะ ทางสถาปัตยกรรม และลวดลายประดับอาคารผสมผสานระหว่าง ศิลปไทย จีน ฝรั่งเศษ และเขมร

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ ฝาผนังด้านนอกพระอุโบสถมีภาพปูนปั้นเรื่องรามเกียรติ์ ภายในพระอุโบสถมีภาพวาดบน แผ่นผ้าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น ทศชาติชาดกมารผจญ วาดโดยช่างหลวงในรัชกาลที่ 6 ด้านหน้า พระอุโบสถมีอาคารเรียนหนังสือไทยนักธรรมบาลีเป็นอาคารคอนกรีต รูปสถูปโดม ศิลปกรีกหรือโรมันอยู่หลังหนึ่ง นอกจากนั้นภายในวัดแก้วพิจิตร ยังมีหอพระไตรปิฎกและศาลาตรีมุขที่ท่าน้ำ บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 3721 2795 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
 
:: วัดโบสถ์ ::
อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงราย ไปตามริมแม่น้ำ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า "พระสิริมงคลนิมิต" พระพุทธรูปปางประทับนั่งห้อยพระบาท พระนามว่า "พระสรรพสิทธินาวา" พระพุทธรูปปางประทับนอน พระนามว่า "พระมหาชินไสยาสน์" ภายในวัดมีบรรยา กาศร่มรื่นเงียบสงบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3728 7172 การเดินทาง จากถนนเทศบาลดำริถึงสี่แยกถนนสุวินทวงศ์ ทางหลวงหมายเลข 319 แล้วตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 3071 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
 
:: วัดสง่างาม ::
สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2514 และได้ทำการซ่อมแซมอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 เมื่อถึงเดือน กรกฎาคมและเดือนตุลาคมของทุกปี น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีจะท่วมสูงบริเวณรอบพระอุโบสถประมาณ 1 เมตร ทำให้พระ ภิกษุลงไปทำสังฆกรรมต่างๆ นั้นเป็นไปด้วยความลำบาก ดังนั้นทางวัดจึงได้ทำการยกฐานพระอุโบสถให้สูงขึ้นประมาณ 1.59 เมตร ในขณะที่ได้ทำการบูรณะอยู่นั้นได้มีประชาชนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสได้มาลอดใต้ท้องพระอุโบสถ โดยตั้ง จิตอธิษฐานให้หายจากโรคภัยต่างๆ รวมทั้งโชคลาภ ซึ่งประชาชนที่สมหวังและประสบความสำเร็จได้บอกต่อๆ กันไปจน เป็นที่รู้จักของประชาชนจำนวนมาก และเป็นวัดแห่งแรกที่ได้ มีการยกพระอุโบสถขึ้นของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้ยัง คงมีประชาชนจำนวนมากทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดต่างๆ เดินทางมาขอพรกัน เป็นจำนวนมากทุกวัน โดยเฉพาะ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการต่างๆ จะมีประชาชนเหมารถทัวร์มาที่วัดนี้เป็นจำนวนมาก การเดินทาง ใช้ทางหลวง หมายเลข 3069 (ปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ์) กม.ที่ 7 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางอีก 1 กม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดสง่า งาม โทร. 0 3721 4490, 0 6097 5803

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดปราจีนบุรี

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward