ข้อมูลวัดและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลวัด และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัด
:: วัดโสธรวรารามวรวิหาร ::
อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า "วัดหงส์" สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อโสธร" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง

ตามประวัติเล่าว่าได้ปาฏิหาริย์ลอยน้ำมา และมีผู้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐาน ที่วัดแห่งนี้แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิหน้าตักกว้างศอกเศษ รูปทรงสวยงามมาก แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้ มาลักพาไปจึงได้เอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์ เดิมไว้จนมีลักษณะดังที่เห็นในปัจจุบัน ทุกวันนี้จะมีผู้คนมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโสธรกัน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพระ อุโบสถหลังเก่าของวัดมีสภาพทรุดโทรม และคับแคบ ทางคณะกรรมการวัดจึงมีมติให้รื้อพระอุโบสถหลังเก่า และสร้างพระ อุโบสถหลังใหม่ โดยอัญเชิญพระพุทธโสธรองค์เก่าลองไปประดิษฐานไว้ ณ อาคารชั่วคราว เพื่อเปิดให้ประชาชนได้มา นมัสการ ตามปกติ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยมีสำนักงานโยธาจังหวัดเป็นผู้ ควบคุมการก่อสร้าง ลักษณะพระอุโบสถหลังใหม่เป็นแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างยัง ไม่แล้วเสร็จ
เวลาเปิดให้เข้านมัสการ วันธรรมดา 07.00 น.-16.15 น วันหยุด 07.00 น.-17.00 น. บริเวณวัดโสธรฯ มีบริการร้านค้า จำหน่ายอาหารและสินค้าของที่ระลึกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นบริเวณท่าน้ำของวัด มีบริการ เรือหางยาวรับส่งผู้โดยสารระหว่างตลาดในตัวเมือง และวัดโสธรฯ และเรือบริการท่องเที่ยวลำน้ำบางปะกง
 
:: วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ::
เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2449 ตั้งอยู่ที่ ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 1 กิโลเมตร สิ่งที่น่าสนใจในวัดได้แก่ รูปปั้นขนาดใหญ่ของ จตุโลกบาล และเทวรูปจีนอ้วยโห้ซึ่งแต่งกายชุดนักรบ พระพุทธรูปทำจากกระดาษที่สวยงามมาก นอกจากนี้มี วิหารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิหารว่องอ้วนตี่ วิหารตี่ซังอ๋อง และสระนทีสวรรค์ เป็นต้น
 
:: วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ::
ตั้งอยู่บนถนนศุภกิจ ใกล้กับบริเวณตลาดบ้านใหม่ เป็นวัดญวนในลัทธิมหายาน ภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้า เดิมเป็นวัดจีนแต่ปัจจุบันแปรสภาพเป็นวัดญวนไปแล้ว เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) หรือที่ ชาวจีนเรียกว่า "เจ้าพ่อซำปอกง" ในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น คือที่วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี วัดพนัญเชิง จังหวัด พระนครศรีอยุธยาและวัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน มานมัสการอยู่เป็นประจำ
 
:: วัดพยัคฆอินทาราม (วัดเจดีย์) ::
ตั้งอยู่ตำบลบ้านใหม่ จากหลักฐานแผ่นเงินจารึกเจดีย์ใหญ่กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 28 เซนติเมตร ที่พบบริเวณรอยแตกตรง คอระฆังของเจดีย์องค์ใหญ่ทำให้ทราบว่าสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายเสือ หรือพระ เกรียงไกรกระบวนยุทธปลัดเมืองฉะเชิงเทรากับภรรยาชื่ออินเมื่อปี พ.ศ.2416 ส่วนวัดนั้นสร้างเสร็จภายหลังในราวปี พ.ศ. 2424 นับว่าเป็นวัด เก่าแก่ ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เจดีย์องค์ใหญ่ 1 องค์ เจดีย์องค์เล็ก 2 องค์ วิหารพระพุทธบาท สุสานเก่า อุโบสถ และหอระฆัง
 
:: วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) ::
อยู่ตำบลหน้าเมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2377 พร้อมๆ กับการสร้างป้อมและกำแพงเมือง โดยช่าง ฝีมือจากเมืองหลวง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ กรุงเทพมหานคร ต่างกัน เพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น วัดนี้เดิมเรียกว่า วัดเมือง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาส จังหวัดฉะเชิงเทราและได้พระราชทานนาม วัดใหม่ว่า "วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์" แปลว่าวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง
 
:: วัดโพธิ์บางคล้า ::
อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 23 กิโลเมตร จะเห็นค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ ค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวที่มีปีกสีดำ หน้าตาเหมือนสุนัขจิ้งจอกคือ มีจมูกและใบหูเล็ก ตาใหญ่ ขนสีน้ำตาลแกมแดง ในเวลากลางวันจะอยู่กัน เป็นกลุ่มใหญ่เกาะ กิ่งไม้ห้อยหัวลงมา ยามพลบค่ำก็จะออกบินไปหากิน หากล่องเรือชมทัศนียภาพตามลำน้ำบางปะกงจะผ่านวัดนี้นักท่องเที่ยว สามารถแวะขึ้นชมวัดได้จากท่าน้ำของวัด

การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี) ประมาณ 17 กิโลเมตร แยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 3121 เข้าตัวอำเภอบางคล้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร ผ่านศาลเจ้าตากสินมหาราช แล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward