ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยว และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว
:: พระพุทธนิรโรคันตราย ::
เป็นพระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาจตุรมุขเป็น พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่ง ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรี
 
:: สวนพฤกษศาสตร์พุแค ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลพุแค ใช้เส้นทางสายสระบุรี - ลพบุรี (ถนนพหลโยธิน) ห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปประมาณ17 กิโลเมตร เป็น สถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ เผยแพร่พันธุ์ไม้บริเวณสวนกว้างขวาง มีลำธารไหล ผ่าน เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ เวลา 08.00 - 18.00 น.
 
:: อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ของกองทัพญี่ปุ่น (เขาแดง) ::
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น มีอาณาเขตติดต่อกับ วัดพระพุทธฉายด้านทิศใต้ มีร่องรอยของหลุมระเบิดสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นได้มาทิ้งไว้
 
:: ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ ::
ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางเข้าพระพุทธฉาย ตั้งอยู่ติดกับ เขาพระพุทธฉายด้านทิศตะวันออก เป็นสถานที่เลี้ยง และเพาะ พันธุ์จระเข้ นอกจากนั้นยังมีสัตว์ชนิดต่าง ๆได้แก่ กวาง ลิง และนกพันธุ์ต่างๆ
 
:: เสาร้องไห้ ::
ตั้งอยู่ในศาลเจ้าแม่นางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้ประมาณ 500 เมตร เป็นเสาไม้ ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่าเป็นเจ้าแม่ เพราะสิ่งของ ที่นำไปบูชาล้วนเป็นของสตรีทั้งสิ้น มีตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้ง สร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่างๆ เพื่อคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงาม

เพื่อจัดเป็นเสาเอก ทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มี ลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามลำน้ำป่าสัก แต่มาถึงกรุงเทพฯ ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้ว จึงได้เป็นเสารอง ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่าง แน่นอน เพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมาก เสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยกลับทวนน้ำขึ้นมาจมลง ณ ตำบลแห่งนี้ พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ชื่อตำบลแห่งนี้ว่า ตำบลเสาร้องไห้ และได้กลายเป็น "อำเภอเสาไห้" ในปัจจุบัน
 
:: บึงโง้ง ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี และมีทัศนียภาพ สวยงาม
 
:: บึงวัดเพชร ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยาง เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่
 
:: เมืองขีดขิน ::
เมืองเสนาราชนคร หรือ เมืองปรันตปะ เป็นเมืองโบราณสมัยขอม ปัจจุบันเหลือเพียงเนินดินล้อมรอบตรงกลางเป็นโคกสูง เรียกว่า "โคกปราสาท" เคยมีผู้ขุดพบพระพุทธรูปนาคปรกได้ที่บริเวณ ท่าน้ำซึ่งกล่าวกันว่าเป็นท่าน้ำสำหรับกษัตริย์ มีตำนานเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรม เรื่องรามเกียรติ์ โดยเล่ากันมาว่าเมื่อครั้ง พระรามมาปราบพนาสูร และได้ประทานที่ดิน ให้แก่หนุมาน และสุครีพ หนุมานครองกรุงละโว้ (ปัจจุบัน คือจังหวัดลพบุรี) และสุครีพครองเมืองเสนาราชนคร หรือ เมืองขีดขิน
 
:: พระตำหนักธารเกษม ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน ริมธารทองแดง ซึ่งเป็นลำธารไหลผ่านพระพุทธบาท สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังและกำแพง
 
:: บ่อพรานล้างเนื้อ ::
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดพระพุทธบาท มีลักษณะเป็นบ่อหินขนาดย่อม ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงก่อเสริมปากบ่อ ขึ้นใหม่ ที่บริเวณปากบ่อยัง มีรอยเข่าคน ใกล้กับบริเวณบ่อนี้มีหินลาด และมีหลุมลึกลงไป มีขนาดเท่ากระป๋องนม น้ำที่ไหล จากหลุมนี้ ถือกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

มีตำนานเล่ากันว่าพรานบุญผู้พบรอยพระบาทเป็นผู้นำ เนื้อมาล้างที่บ่อ โดยได้คุกเข่า และก้มลงล้างเนื้อในบ่อ ส่วนหลุม ขนาดกระป๋องนมนั้น คือรอยปักหอกของพรานบุญ ในบ่อหินลาดนี้จะมีน้ำไหลออกมาไม่ขาดสาย
 
:: สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก ::
ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาโปร่งปราบ ตำบลขุนโขลน ห่างจากตัวเมืองสระบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นสถานที่รักษาคนไข้ ติดยาเสพติดที่มีชื่อเสียง สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนี้ แม่ชีเมี้ยน ปานจันทร์ เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาเมื่อแม่ชีเมี้ยนเสียชีวิตลง หลวงพ่อจำรูญ ปานจันทร์ ซึ่งเป็นหลานได้เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจสืบต่อมา และได้ รับรางวัล "แมกไซไซ" เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2518
 
:: ผาเสด็จ ::
ตั้งอยู่ริมทางรถไฟ ตำบลทับกวาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ประมาณ 25 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณโรงเรียนบ้านซับบอนไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหน้าผาที่รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาประทับเมื่อคราวสร้างทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2438 ทั้งสองพระองค์ ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธย จปร. และ สผ. ไว้ ณ หน้าผาแห่งนี้
 
:: พระพุทธบาทน้อย ::
ตั้งอยู่ในหุบเขาหินปูน ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย ที่ตำบลสองคอน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ไปตาม ถนนมิตรภาพ เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอแก่งคอย ข้ามสะพานอดิเรกสาร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน อดิเรกสาร และให้เลี้ยวขวาไปตามถนนสองคอน - พระบาทน้อย - พุแค ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จนถึงวัดพระพุทธบาทน้อย

ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ประทับลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก มีความสวยงาม และแปลกตา
 
:: การล่องแม่น้ำป่าสัก ::
ในเขตอำเภอแก่งคอยมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน ทัศนียภาพ ของธรรมชาติตลอดริมฝั่งแม่น้ำสวยงาม รวมทั้งมีเขาตามแนว ตลอดเส้นทางที่ล่องแก่ง บางแห่งมีโขดหิน และหน้าผา เป็นที่แปลกตา คล้ายรูปสัตว์ชนิดต่างๆ สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ รีสอร์ทต่างๆ ริมแม่น้ำป่าสัก เช่น โรงแรมศุภาลัย ป่าสักรีสอร์ท โทร. (036) 220066, 221878 กรุงเทพฯ โทร. 260 - 2223 - 6
 
:: สวนรุกขชาติมวกเหล็ก ::
อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้ายขาย ผลิตภัณฑ์ขององค์การ ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้ อยู่ในเนื้อที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างอำเภอมวก เหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขต ระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ บริเวณสองฟากของลำธาร มีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ
 
:: ไร่กุสุมา ::
อยู่ก่อนถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยประมาณ 1 - 2 กิโลเมตร หรือผ่านน้ำตกมวกเหล็กเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตาก อากาศแบบธรรมชาติมีลำธารไหลผ่าน เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
 
:: ทุ่งทานตะวัน ::
ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม - วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวัน กันมาก ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคม - มกราคม ริมฝั่ง ถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เป็นที่สะดุด ตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก
 
:: เจดีย์พระคุณแม่ ::
ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองใหม่ ตำบลหนองหมู ระยะทางห่าง จากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน มุ่งสู่กรุงเทพฯ ผ่านหินกองและตลาดหนองแค ก่อนถึงสะพานรพีพัฒน์จะมีทางแยกซ้ายมือบอกทางเข้าวัด คลองใหม่ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านที่ว่าการอำเภอ หนองแค ประมาณ 15 กิโลเมตร ก็จะถึงเจดีย์พระคุณแม่เป็นเจดีย์รูปทรงคล้าย พระปฐมเจดีย์

ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่บนรูปดอกบัวมีฐานรองรับ ล้อมรอบด้วยพระประจำวัน เจดีย์พระคุณแม่ แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาระลึกถึง และตอบแทนพระคุณแม่
 
:: สวนนกตำบลไผ่ต่ำ ::
อยู่บริเวณบ้านลุงต้อม เหมือนแม้น อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ17 กิโลเมตร เส้นทาง หลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ไปจน ถึงหลักกิโลเมตรที่ 84 ทางด้านซ้าย มือจะมีป้ายบอกทางไปวัดราษฎร์ศรัทธา ธรรม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไผ่ต่ำ ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก ประมาณ 800 เมตร บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงนกพันธุ์ต่างๆ มานานกว่า 50 ปี อาทิ นกเอี้ยงดำนกกางเขน นกเขา นกกวัก นกกาน้ำเล็ก นกแขวก และนกกระยาง โดยฝูงนกเหล่านี้จะออก หากินตั้งแต่เช้าตรู่ และจะบินกลับรังในตอนเย็นใกล้ค่ำ อาณาบริเวณป่าไผ่นี้มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่
 
:: น้ำตกเจ็ดสาวน้อย หรือ น้ำตกสาวน้อย ::
อยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก ทางเข้าทางเดียวกับน้ำตกมวกเหล็ก เป็นทางราดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่น มาตามแนวลำธาร มีประมาณ 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงราว 4 เมตร แอ่งน้ำมีบริเวณที่เล่นน้ำกว้าง และร่มรื่น
 
:: น้ำตกภูเกาะ ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพราน ห่างจากที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สวยงาม เหมาะสำหรับการ พักผ่อน
 
:: ถ้ำดาวเขาแก้ว ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลพญากลาง ห่างจากอำเภอมวกเหล็กประมาณ 35 กิโลเมตร หรือจากตัวอำเภอเมืองไป ประมาณ 75 กิโลเมตร ผู้ที่จะชมถ้ำต้องปีนบันไดจากเชิงเขาดาวเขาแก้วไปถึงปากถ้ำประมาณ 100 เมตร เพดานถ้ำเมื่อถูกแสงไฟส่องจะเกิดประ กายคล้ายดาวเป็นสีแดง สีดำ สีน้ำตาล สวยงามมาก ภายในถ้ำยังมีหินงอก หินย้อยนูนขึ้นมา เกาะติดเพดาน และฝาผนังถ้ำ
 
:: ถ้ำพระโพธิสัตว์ ::
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ตำบลทับกวาง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 15 กิโลเมตร มีป้ายบอกไปวัดถ้ำพระโพธิสัตว์อีกประมาณ 11 กิโลเมตร ถ้ำพระโพธิสัตว์ตั้งอยู่กึ่งกลางเขาน้ำพุ เป็นถ้ำที่มีภาพจำหลักรูปพระโพธิสัตว์ บนผนังถ้ำ มีเจดีย์ทรงลังกา ศิลปะ สมัยทวารวดี มีหินงอก หินย้อย บริเวณ ภายนอกถ้ำมีต้นไม้นานาพรรณ นอกจากนั้นยังมีถ้ำธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพีนี สวนหิน และถ้ำสงัดเจดีย์
 
:: ถ้ำพระธาตุเจริญธรรม ::
สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ได้แก่ จากตัวเมืองสระบุรีไป ตามถนนมิตรภาพ เส้นทางไปจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวอำเภอแก่งคอย ผ่านตลาด แล้วข้ามสะพานอดิเรกสารซึ่งทอดข้ามแม่น้ำป่าสักไปอีกประ มาณ 8 กิโลเมตร ก็ถึงถ้ำพระธาตุเจริญธรรม หรือจากสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ทางไปจังหวัดลพบุรีประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงหน้าโรงเรียนพุแควิทยา ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนจะมี ถนนสายพุแค - แก่งคอย เข้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร

จากปากทางเข้าจะปูด้วยหินอ่อนเป็นทางเดินชมทั่วบริเวณถ้ำโดยตลอด ภายในถ้ำแบ่งออกเป็นห้องขนาดใหญ่ 3 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 ชื่อว่า "ถ้ำบ่อปลา" มีปลาว่ายน้ำเข้ามาในบริเวณถ้ำเป็นจำนวนมาก ห้องที่ 2 ชื่อว่า "ถ้ำท้องพระโรง" มีหินงอกหิน ย้อยสวยงาม มีรูปร่างคล้ายเจ้าแม่กวนอิม และฮก ลก ซิ่ว ส่วนห้องที่ 3 ได้แบ่งซอยเป็นห้องเล็กๆ มีจุดเด่นอยู่ที่หินงอกหิน ย้อยหลายรูปแบบ มีรูปร่างคล้ายหินปะการัง นอกจากนั้นทางด้านหลังยังมีถ้ำขนาดใหญ่อีก 2 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำสามเขา และถ้ำ เทพประทาน
 
:: ถ้ำศรีวิไล ::
ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ตำบลหน้าพระลาน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 22 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มีหินงอก หินย้อย ที่สวยงาม นอกจากนั้นยัง สามารถเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ มองเห็น ภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม
 
:: ถ้ำประทุน ::
อยู่ที่ตำบลขุนโขลน ห่างจากพระพุทธบาทประมาณ 3 กิโลเมตร มีเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง ไว้เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำมหาสนุก และถ้ำวิมานจักร
 
:: ถ้ำพระธาตุ ::
อยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทไปทางทิศใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 100 เมตร เป็นถ้ำที่สวยงาม และภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
 
:: ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง ::
อยู่ที่วัดพุคำบรรพต ตำบลพุคำจาน เป็นแหล่งโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในถ้ำ และในเทือกเขา ได้พบโบราณ วัตถุของมนุษย์สมัยหินใหม่ตอนปลาย มีลักษณะคล้าย หรือเหมือนกับที่ขุดค้นพบที่บ้านท่าแค บ้านดีลัง และซับจำปา ที่ลพบุรี สันนิษฐานว่ามนุษย์สมัยนั้นในบริเวณดังกล่าว อาจมีความสัมพันธ์กัน

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดสระบุรี

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward