ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยว และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว
:: นากุ้งนาเกลือ ::
เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีชายฝั่งทะเลที่เหมาะกับการทำนาเกลือนากุ้งหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ตำบลกาหลง นาโคก บ้านบ่อ บางโทรัด โคกขาม พันท้ายนรสิงห์ และบริเวณ 2 ข้างทางสายธนบุรี - ปากท่อ ต่อเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และมีนาเกลือ มีเกลือกองสีขาว มีนกหลายชนิดบินผ่านไปมา มีกังหันวิดน้ำเข้านาเกลือหมุนเล่นลม เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ผู้คนที่ใช้เส้นทาง สายนี้สัญจรไปมามักหยุดชมอยู่เสมอ
 
:: แม่น้ำท่าจีน ::
เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด ต้นแม่น้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสาคร แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 
:: ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ::
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน นับเป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมของสมุทรสาคร ตลาดมหาชัยนี้มีท่าเรือหลายแห่งเป็นท่าเรือเมล์ ที่ไปสู่ท้องที่ตำบลต่างๆ และสามารถเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวคลองโคกขามได้ มีทั้งเช่าเหมาลำและเรือประจำทาง
 
:: หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม ::
เป็นตำบลใหญ่เรียกว่า ตำบลท่าฉลอม เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทย มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาดและกิจการต่อเรือที่ตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน การเดินทางไปบ้านท่าฉลอม สามารถข้ามฟากที่ท่าเรือเทศบาล ฝั่งมหาชัยใกล้กับศาลหลักเมือง หรือทางรถยนต์ตามเส้นทางสายธนบุรี - ปากท่อเลยสี่แยกเข้าตำบลมหาชัย ไปทางจังหวัด สมุทรสงคราม ประมาณ 3 กิโลเมตร ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนแล้วแยกซ้ายเข้าตำบลท่าฉลอม
 
:: สะพานปลา ::
เป็นสะพานปลาที่ใหญ่และทันสมัยแห่งหนึ่งรองจากกรุงเทพฯ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาครมีอุปกรณ์อำนวยความ สะดวกที่ทันสมัยที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ทางทะเลทุกอย่างเป็นจำนวนมากเป็นศูนย์กลางการค้าปลา ทะเล เป็นแหล่งที่เงินตราสะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท
 
:: สนามกอลฟ์ (เอกชัยกอล์ฟคันทรีคลับ) ::
เป็นสนามกอล์ฟที่กว้างขวางสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพลิดเพลินกับการเล่นกีฬา อยู่ที่ตำบล บางน้ำจืด ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสาคร 13 กิโลเมตร
 
:: ป้อมวิเชียรโชฎก ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัย ในตัวเมืองสมุทรสาคร สร้างขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2370 ก่อด้วยอิฐถือปูน กว้างประมาณศอกเศษ สูง 7 ศอก ในปัจจุบันยังปรากฏให้เห็นเพียงบางส่วน ป้อมนี้สร้างไว้กันข้าศึกที่ยก เข้ามาทางทะเล ปืนใหญ่ที่ป้อมวิเชียรโชฎก ปัจจุบันเก็บไว้ที่ศาลากลางจังหวัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 
:: คลองโคกขาม ::
เป็นคลองในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีความคดเคี้ยวมาก กระแสน้ำเชี่ยวมากยากต่อการเดินเรือ ครั้งที่พระเจ้าเสือหรือ สมเด็จพระสรรเพชรที่ 8 (พ.ศ. 2246 - 2252) เสด็จประพาสต้น ไปตามลำคลองโคกขามด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัย ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า"ลุศักราช 1066 ปีวอก ขณะนั้นเรือพระที่นั่งถึงตำบลโคกขามและคลองที่นั่น คดเคี้ยวมาก พันท้ายนรสิงห์ที่ถือท้ายเรือพระที่นั่งคัดแก้ไขมิทัน และหัวเรือพระที่นั่ง โดนกระทบกิ่งไม้อันใหญ่เข้าก็หักลง จึงดำรัสให้นายเพชฌฆาตประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์เสีย แล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตา เอาศีรษะพันท้ายนรสิงห์เสียบหัว เรือที่หักนั้นขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้น"

สำหรับเกร็ดที่เล่าเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์นั้นเล่าว่า เป็นเพราะพันท้ายนรสิงห์ รู้ว่าทางข้างหน้าที่พระเจ้าเสือจะเสด็จผ่านนั้น มีพวกกบฏคอยซุ่มจะทำอันตรายอยู่ มีวิธีเดียวที่ปลอดภัยคือ ทำให้เสด็จไปไม่ถึงจุดนั้น โดยการแกล้งคัดท้ายเรือ จนกระทั่ง โขนเรือเอกชัยชนกิ่งไม้หัก แล้วยอมถวายชีวิตตามกฏมณเฑียรบาล พระเจ้าเสือทรงทราบจึงทรง ให้บันทึกเหตุการณ์ไว้ใน พงศาวดาร และโปรดให้สร้างศาลขึ้น ณ ตรงที่ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ ทั้งโปรดให้ขุดคลองลัดตัดทาง คดเคี้ยวของ คลองโคกขามเสียให้ตรง โดยให้พระยาราชสงครามเป็นแม่กองคุมไพร่พลจำนวน 3,000 คน ขุดคลองตัดจาก คลองโคก ขามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2248 ตรงมาเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน ขนาดคลองกว้าง 5 วา ลึกโดยเฉลี่ย 6 ศอก เสร็จในปี พ.ศ. 2252 ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ เมื่อขุดเสร็จจึงได้รับพระราชทานนามว่า "คลองสนามไชย" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลอง มหาชัย" แต่บางทีชาวบ้านก็เรียกว่า "คลองถ่าน" ที่ปากคลองมหาชัยติดต่อกับคลองโคกขาม จะมีศาลของพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่เป็นศาลไม้ ศาลนี้เป็นศาลใหม่ที่มีผู้มาสร้างไว้ภายหลัง ศาลเดิมอยู่ที่วัดโคกขาม

เป็นบริเวณที่หัวเรือพระที่นั่งเอกชัยชนกิ่งไม้หัก แต่เนื่องจากคลองโคกขาม ตื้นเขินมาก ประกอบกับสถานที่เดิมอยู่ห่างไกล มาก จึงมีผู้ย้ายศาลไปไว้บริเวณปากคลองมหาชัยต่อกับคลองโคกขาม บริเวณที่หัวเรือ พระที่นั่งเอกชัยชนกิ่งไม้หักนั้น สภาพคลองโคกขามมีลักษณะเป็นโค้งข้อศอกน้ำไหลเชี่ยวมาก กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้าง ศาลพันท้ายนรสิงห์นั้น อยู่ถัดจากศาลเก่าที่พังลงไม่มากนัก โดยกันอาณาบริเวณรอบๆ ศาลไว้ประมาณ 100 ไร่ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยาน สถานพันท้าย นรสิงห์ ภายในศาลใหม่มีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ ประชาชนในละแวกนั้น เคารพ นับถือมาก
 
:: ปล่องเหลี่ยม ::
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลท่าไม้ เป็นปล่องเตาไฟของโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของฝรั่งชาติ โปรตุเกส ชื่อ กัปตันฮิท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2367 ปล่องก่อด้วยอิฐทรงแปดเหลี่ยมกว้างด้านละ 1 เมตร แล้วค่อยๆ เรียวขึ้นไปจนถึงปลาย สูงประมาณ 30 เมตร มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
 
:: เขาขนาบน้ำ ::
ชมสวนผลไม้ ดอกไม้ ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ชาวบ้านทำสวนทั้ง ผลไม้ สวนผัก สวนกล้วยไม้ สวนมะพร้าว ในเขตอำเภอกระทุ่มแบนมีชื่อในการทำสวนมะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ และสวนกล้วยไม้ ส่วนในเขต อำเภอบ้านแพ้ว มีสวนองุ่น สวนฝรั่ง นอกจากจะชมสวนแล้ว ยังมีโอกาสชมการทำน้ำตาลจากมะพร้าวอีกด้วย

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดสมุทรสาคร

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward