ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยว และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว
:: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ::
อยู่ในบริเวณกรมการทหารช่างราชบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 600 เมตร เป็นหลักเมืองเก่าที่สร้างในสมัย พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
:: เขาหลวง ::
อยู่ในตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี บนยอดเขามีพระพุทธรูป สร้างด้วยหิน มีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนเคารพ นับถือมาก เป็นที่ชุมนุมนัดหมายกันมานมัสการในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นเวลา 200 กว่าปีมาแล้ว
 
:: เขาน้อย ::
อยู่เลยเขาหลวงไปตามถนนเพชรเกษมไม่ไกลนัก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของวัดเขาน้อยเทียม สวรรค์เป็นวัดเก่าแก่ พระอุโบสถหลังเก่าสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป 2 องค์ ประทับนั่งหันหลังให้กัน เป็นพระที่สร้างด้วยศิลาแลง ชาวบ้านเรียก หลวงพ่อเขาน้อย และเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์
 
:: เมืองโบราณที่บ้านคูบัว ::
ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ราชบุรีเป็นเมืองในสมัยทวารวดี ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ขุดค้นและศึกษาเรื่องเมืองโบราณที่คูบัว ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ มากมาย เช่น เศียรพระพุทธรูปสมัยโบราณต่างๆ ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านี้ได้ตั้ง แสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และมีบางส่วน เก็บรักษาไว้ที่วัดโขลง ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จากการศึกษาและค้นคว้าเมืองโบราณที่คูบัวนี้

ทำให้ทราบว่าได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะ ประเทศอินเดีย และมีหลักฐานที่แสดงให้ทราบว่า พระพุทธ ศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยมากกว่า 1,000 ปี มาแล้ว
 
:: เขาวัง ::
เดิมชื่อว่า เขาวัดสัตตนาถ เป็นภูเขาลูกย่อมๆ สูงประมาณ 44 เมตร อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางรถยนต์จากเชิงเขาถึงยอดเขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังบน เขานี้เหมือนอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้รับราชทูตฝั่งเศสที่นารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรี พระราชวังบนเขาวังนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับครั้งเดียว เมื่อ พ.ศ. 2420 เพื่อออกรับราชทูตโปรตุเกส หลังจากนั้น ไม่ได้เสด็จไปประทับอีกเลยจนตลอดรัชกาลต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ อุทิศให้เป็นธรณีสงฆ์ ซึ่งได้มีผู้มีศรัทธาได้ ซ่อมแซมบางส่วนดัดแปลงตำหนักต่างๆ เป็นโบสถ์และกุฏิสงฆ์ ต่อมา ได้ยกขึ้นเป็นวัดเรียกว่า วัดเขาวัง
 
:: เขาแก่นจันทน์ ::
สูงประมาณ 141 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา บนยอดเขามีวิหารประดิษฐานพระพุทธ นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ เป็น 1 ใน 4 องค์ ของพระ 4 มุมเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐาน ณ เมืองรอบนอกพระนคร อันได้แก่ ราชบุรี ลำปาง ปราจีนบุรี และพัทลุง
 
:: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี ::
ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช มีลักษณะการจัดการแสดงทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน รวมทั้งการจัดแสดงตัวอย่างวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของลาวโซ่ง กระเหรี่ยง และไทยวน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างพร้อมมูล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทุกวัน เว้น วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ชาวไทย คนละ 5 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 10 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (032) 321513
 
:: ถ้ำเขาบิน ::
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสองอำเภอคือ อำเภอเมือง และอำเภอจอมบึง ถ้ำเขาบินนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัด ไปทางเส้นทางราชบุรี - จอมบึง ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากปากทางจะมีถนนราดยาง เข้าสู่บริเวณถ้ำอีก 1.7 กิโลเมตร ถ้ำเขาบินตั้งอยู่ใน เทือกเขาบิน ซึ่งมีความสูงประมาณ 200 เมตร เป็นถ้ำที่มีหินย้อยสวยงามมาก สามารถจินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หลายชนิด สุดปลายถ้ำมีหินย้อยเป็นรูปนกตัวใหญ่กำลังกางปีกอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำเขาบิน
 
:: สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง ::
ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาประทับช้างปากทางเข้าถ้ำเขาบิน ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอจอมบึง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ในเส้นทางสายราชบุรี - จอมบึง - ผาปกค้างคาว สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าไม้ร่มรื่นทำให้สัตว์ป่าและฝูงนกเข้า มาอาศัยอยู่ สวนพฤกษศาสตร์นี้ ได้ตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงามเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
 
:: ถ้ำจอมพล ::
อยู่ห่างจากถ้ำเขาบินไป 11 กิโลเมตร ถ้ำจอมพลอยู่ในบริเวณสวนรุกขชาติ เดิมถ้ำจอมพลมีชื่อว่าถ้ำมุจลินทร์ ถ้ำนี้อยู่ในเขา ชื่อเขากลางเมือง มีความสูง 191 เมตร มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงาม มีป้ายบอกชื่อไว้ อย่างชัดเจน เช่น สร้อยระย้า ผาวิจิตร แส้จามรี บรมอาสน์ ธาตุเนรมิต มัสยาสถิตย์ ประสิทธิ์เทวา และเกศาสยาม

นอกจากนี้ภายในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ มีงานฉลองกันเป็นประจำทุกปีในหน้าแล้ง เมื่อปี พ.ศ. 2483 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาสถ้ำนี้ ทรงพอพระทัย หินงอกหินย้อยภายในถ้ำมาก โดยเฉพาะหินย้อยผาวิจิตรซึ่งทำให้ทรง จินตนาการว่าเหมือนกับได้จับริ้วไหมอินทรธนูบนป่า ของจอมพล จึงทรงพระราชทานนามถ้ำเสียใหม่เป็นถ้ำจอมพล
 
:: สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล ::
ได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา โดยจอมพลผิน ชุณหะวัณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้มอบให้กรมป่าไม้สงวนเนื้อที่ป่าบริเวณถ้ำจอมบลเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
 
:: โป่งยุบ ::
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเคย ก่อนถึงตัวอำเภอสวยผึ้ง 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เกิดจากยุบตัวของแผ่นดิน ทำให้เกิดลักษณะหน้าผาสูงชัน มีลักษณะคล้าย กับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ หรือ ฮ่อมจ๊อม อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โป่งยุบ นี้มีอาณาบริเวณกว้างกว่า 10 ไร่

ซึ่งแต่เดิมท้องที่นี้เคยเป็นไร่นามาก่อน นับเป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง
 
:: สำนักสงฆ์หินสูง ::
ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลตะนาวศรี เลยโป่งยุบไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นสถานที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักความสงบและเหมาะ แก่การไปเที่ยวชม เพราะมีสวนเสาหินและหมู่หินรูปร่างต่างๆ มากมาย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
 
:: ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ::
เลยอำเภอสวนผึ้งไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นธารน้ำร้อน ที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งจะมีน้ำไหลอยู่ตลอดปี เป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์ ในบางวันน้ำร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ใน ระดับประมาณ 136 องศา ฟาเรนไฮต์ และในบางวันก็ลดลงมา ประมาณ 120 องศา ฟาเรนไฮต์ ธารน้ำร้อนบ่อคลึงนี้ นับเป็นธารน้ำร้อนที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด
 
:: แก่งสัมแมว ::
อยู่ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ 25 กิโลเมตร แก่งสัมแมวเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นเกาะแก่งกลางลำน้ำภาชีที่มี โขดหิน น้อยใหญ่ระเกะระกะ ผุดขึ้นกลางลำน้ำภาชีท่ามกลางป่าไม้และเทือกเขาเขียวขจี
 
:: เขาช่องพราน ::
ตั้งอยู่ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธาราม ประมาณ 15 กิโลเมตร ถ้าจะมาจากตัวเมืองราชบุรี สามารถไปได้ โดยใช้เส้นทางเขางู - เบิกไพร ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เขาช่องพรานมีถ้ำที่สวยงาม คือ ถ้ำพระนอน ซึ่งมีพระพุทธรูปภายในถ้ำมากกว่าร้อยองค์ และภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวถึง 9 เมตรเศษ สูง 1 เมตรเศษ และถ้ำค้างคาว ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทุกวันในยามใกล้พลบค่ำ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป จะมีฝูงค้างคาวจำนวนมาก บินออกจากถ้ำดูคล้ายกับควันที่ลอยออกมา จากปล่องไฟและในเวลาเช้า ค้างคาวจะบินเข้าถ้ำ หลังจากไปหาอาหารเรียบร้อยแล้ว นับเป็นสิ่งที่น่าชมอย่างหนึ่งของจังหวัดราชบุรี
 
:: หนังใหญ่วัดขนอน ::
วัดขนอนอยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นที่เก็บรักษาหนังใหญ่กว่า 300 ตัว ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพ ที่สมบูรณ์นับเป็นมหรสพไทยที่เก่าแก่และหาดูได้ยาก
 
:: สระน้ำโกสินารายณ์ ::
เป็นสระน้ำโบราณ ใกล้ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง จากหลักฐานการค้นคว้าทางโบราณคดีแสดงว่าเคยเป็นเมืองโบราณมาแต่ สมัยเก่าซึ่งได้ขุดพบพระกรของ พระโพธิสัตย์อวโลกิเตศวรทำด้วยหินทรายแดง 5 พระกรถือพระคัมภีร์ ลูกประคำ และ ดอกบัวกับ พระบาทของพระโพธิสัตย์คู่หนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ได้ ประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 
:: บึงกระจับ ::
ตั้งอยู่ในเขตสองอำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม แต่สะดวกที่จะเดินทางเข้าไปทางอำเภอบ้านโป่ง ในเส้นทาง เบิกไพร - เขางู แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามคลองชลประทาน ซึ่งอยู่ห่างจาก ตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร บึงกระจับแห่งนี้เป็น บึงน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก และจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจึดที่ใหญ่ที่สุดในภาค ตะวันตก
 
:: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ::
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง การเดินทางจากตัวเมืองราชบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกเข้าไปอำเภอบ้านโป่ง ผ่านทาง หลวงหมายเลข 3089 (โคกสูง - เบิกไพร) และข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองไปเพียงเล็กน้อยก็จะถึง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านม่วง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านม่วงนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทางวัดม่วง และชาวบ้านบ้านม่วงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรม ของชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ซึ่งจากบรรดาโบราณศิลปวัตถุ คัมภีร์ใบลาน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึง มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงนี้ ได้จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสำคัญของลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต และจัดแสดงภาพถ่ายที่บอกเรื่องราวเกี่ยกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านม่วงกับชุมชนตั้งแต่เขตอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และชุมชนใกล้เคียง จัดแสดงเอกลักษณ์ของชาวมอญและเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านม่วงนี้ เปิดให้เข้าชม ทุกวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชม
 
:: ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ::
หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า ตลาดน้ำคลองลัดพลี มีมานานกว่า 100 ปีเศษมาแล้ว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศ ตะวันออก 500 เมตร ตลาดน้ำดำเนิน สะดวกตั้งอยู่ที่คลองดำเนินสะดวกเหมาะที่จะไปเที่ยวชมในเวลาเช้า เนื่องจากแดดไม่ ร้อนและมีเรือขายสินค้า เป็นจำนวนมาก

คลองดำเนินสะดวก เป็นคลองที่เชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำบางยาง แม่น้ำท่าจีน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ถึงประตูน้ำบางนกแขวก แม่น้ำแม่กลอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ประชาชนใน จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม ติดต่อถึงกันโดยสะดวกขึ้น ตลอดสองฝั่งคลองดำเนินสะดวกที่มี ความยาว 32 กิโลเมตร นี้มีคลองซอย คลองเล็ก คลองน้อย แยกออกไปประมาณ 200 คลอง เช่น คลองสี่หมื่น คลองทองหลาง คลองโพธิ์หัก คลองขุนพิทักษ์ คลองศรีราษฎร์ คลองลัดราชบุรี คลองฮกเกี้ยน ฯลฯ

1. การเดินทางโดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทางปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 338)แยกขวาเข้าอำเภอดำเนินสะดวก หรือไปตามทางหลวงสายเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านบางแค สวนสามพราน นครชัยศรี นครปฐม เลยกิโลเมตรที่ 83 ไปเล็กน้อย จะมีทางแยกซ้ายมือ ไปตามทางหลวงหมายเลข 325 อีก 25 กิโลเมตร รวมระยะทาง 81 กิโลเมตร หรือจาก กรุงเทพฯ ไปตามสายธนบุรี - ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสาคร รวมระยะทาง 63 กิโลเมตร จะมีแยกขวามือ ไปสมุทรสงคราม (ทางหลวงหมายเลข 326) สิ้นสุดที่ตัวเมือง รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 325 อีก 12 กิโลเมตร ถึงเขตดำเนินสะดวก ก่อนถึงสะพาน ธนะรัชต์ 200 เมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าชมตลาดน้ำ ดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นทางเดียวกับทางเข้าวัดโชติธรรมยการาม เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่นี่มีท่าเรือพจวรรณ ซึ่งอยู่ติดกับ ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม รวมระยะทาง 80 กิโลเมตร หรือ ถ้าไม่แวะเข้าที่แยกนี้ จะเลย สะพานธนะรัชต์ไปเลี้ยวขวาบริเวณที่ จอดรถ บขส. จะมีท่าเรือเสรีเคมีเกษตร เป็นท่าเรือใหญ่ มีเรือให้เช่าทั้งเรือหางยาว ขนาดใหญ่จุได้ 22 คน และเรือหางยาว ขนาดเล็กที่เรียกว่าเรือสองตอน จุ 6 - 8 คน โดยทั่วไปคิด ชั่วโมงละ 200 บาท/ลำ

2. การเดินทางโดยรถประจำทางของ บริษัท ขนส่ง จำกัด รถธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 434 - 5557 - 8

3. รถปรับอากาศ รถออกที่สถานีขนส่งปรับอากาศสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อได้ที่ โทร. 435 - 1199

4. นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางไปกับรถยนต์ บขส. สายอื่นๆ ก็ได้เช่น สายกรุงเทพฯ - ราชบุรี, กรุงเทพฯ - หัวหิน, กรุงเทพฯ - ราชบุรี, กรุงเทพฯ - ประจวบฯ แล้วลงที่ตรงทางแยกบางแพ ต่อจากนั้นก็นั่งรถสองแถว ซึ่งวิ่งระหว่างทางแยก บางแพไปดำเนินสะดวก มีตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที

ตลาดน้ำที่มีชื่อในเขตดำเนินสะดวก มีดังนี้ คือ
ตลาดน้ำคลองโพธิ์หัก อยู่ในเขตตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นคลองเล็ก ๆ ที่แยกจากคลอง ดำเนินสะดวกที่บริเวณหลัก 5 มีความยาวประมาณ 500 เมตร ตลาดน้ำคลองโพธิ์หัก มีหลายชื่อ เช่น ตลาดน้ำบัวงาม ตลาดน้ำประสาทสิทธิ์ ตลาดน้ำหลักห้า ตลาดน้ำแห่งนี้มีเรือพ่อค้าแม่ค้ามาขายของทุกวัน (แม้แต่ในวันพระแต่มีจำนวน น้อย) โดยปกติจะเริ่มติดตลาด เวลา 05.00 น. เรื่อยไป เรือจะมากที่สุดช่วงเวลา 06.30 - 08.00 น. จนถึงเวลา 11.00 น. ตลาดจะวาย เรือพ่อค้าแม่ค้า ที่นำของมาขายในตลาดน้ำคลองโพธิ์หักนี้ มีมากตลอดลำคลอง ซึ่งทอดตัวผ่านบ้านหลักห้ามี ที่สังเกตคือ ตลาดน้ำคลองโพธิ์หักนี้ จะอยู่เยื้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหลักห้า ไปประมาณ 100 เมตร เรือแล่นจาก ท่าเรือเสรีเคมีเกษตรไปถึงตลาดน้ำคลองโพธิ์หัก ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นตลาดน้ำที่เดินทางเข้าไปได้ง่ายที่สุด เพราะอยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล 1 ที่บริเวณท่าเรือพจวรรณ และเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุด ตลาดน้ำนี้มีอาณาบริเวณตลาดคลองต้นเข็ม ปากคลองด้านที่บรรจบกับคลองเฮียกุ่ย จะมีร้าน ขายของที่ระลึกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไปชมตลาดน้ำนี้ สามารถเดินชมไป ตามแนวคอนกรีตข้างลำคลองได้จนตลอดถึง ปากคลองอีกด้านหนึ่งที่บรรจบกับคลองดำเนินสะดวก ตลาดน้ำแห่งนี้สามารถ เดินทางไปได้โดยรถยนต์ เข้าไปตามถนน สายสุขาภิบาล 1 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือพจวรรณซึ่งติดต่อ กับตลาดน้ำคลองต้นเข็ม

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดราชบุรี

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward