ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยว และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว
:: พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา ::
เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติแห่งแรกของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 31 เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ภายในตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นบนจัดเป็นที่แสดงปูชนียวัตถุ อาทิ พระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ และเครื่องลายครามเก่าแก่มากมาย ส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นมาเกี่ยวกับ โลกชีวิตพืช สัตว์ มนุษย์ ศิลปะและเครื่องอุปโภคจากอดีตถึงปัจจุบัน

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดในวันอาทิตย์ - วันจันทร์ และวัน หยุดนักขัตฤกษ์) ไม่เสียค่าเข้าชม การเดินทางสามารถไปได้โดยรถโดยสารประจำทาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 184 และทางเรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 222 - 5330, 225 - 3002 - 3
 
:: สวนทิพย์ ::
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลักษณะเป็นสวนพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในวรรณคดี มีศาลาทรงไทยสำหรับนั่งพักผ่อน ภายในบริเวณ สวนและริมท่าน้ำบรรยากาศร่มรื่นสวยงามแบบไทย ๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันออกที่ตำบลบางพูด ถนนสุขา ประชาสรรค์ 2 (ถนนวัดกู้) อำเภอปากเกร็ด สวนทิพย์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท และมีภัตตาคารอาหาร ไทยบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ยกเว้นวันจันทร์

กรณีใช้บริการอาหารเป็นหมู่คณะสามารถจัด การแสดงรำไทยให้ชมได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สวนทิพย์ 17/9 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบล บางพูด อำเภอปากเกร็ดนนทบุรี โทร. 583 - 7853, 583 - 7699, 583 - 7409

การเดินทางสามารถเดินทางได้โดยเช่าเรือหรือจะนั่งเรือโดยสารประจำทางจากท่าน้ำปากเกร็ดใช้เวลานั่งเรือประมาณ 10 นาที และจากท่าน้ำปากเกร็ดแล้วซ้ายเข้าซอยวัดกู้ อยู่เลยวัดบางพูดไปเล็กน้อยโดยเดินทางโดยรถยนต์
 
:: สวนตาลน้อย ::
เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านตะวันตกตรงข้ามกับวัดกู้ มีพันธุ์ไม้ นานาชนิดปลูกไว้อย่างมี ระเบียบสวยงามสถานที่เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน เปิดบริการทุกวัน ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท ติดต่อสอบถาม ข้อมูลได้ที่สวนตาลน้อย โทร. 583 - 9278 - 9

การเดินทางโดยเช่าเรือจากท่าน้ำปากเกร็ดใช้เวลานั่งเรือประมาณ 20 นาที ค่าเช่าเรือประมาณ 80 - 100 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ
 
:: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ::
เป็นสวนสาธารณะที่มีบึงน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหนองปรือ ตำบลบ้านใหม่ รายรอบด้วยหมู่แมกไม้ที่ร่มรื่นและเงียบสงบ มีสวนหย่อม นาฬิกาแดด น้ำพุ กลางน้ำเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีเนื้อที่ประมาณ 102 ไร่ อยู่ในความดูแลของ สุขาภิบาล อำเภอปากเกร็ด

เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชม การเดินทางไปสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จากท่าน้ำปากเกร็ดโดยใช้เส้นทาง ถนนติวานนท์แล้วเลี้ยวขวาตรงสี่แยกบ้านก่อนเติงเข้ามาประมาณ 2 กิโลเมตร
 
:: เกาะเกร็ด ::
เป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นชุมชนที่เจริญมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา วัดต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นบนเกาะเป็น โบราณสถานที่สวยงาม สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสิ้น มีฐานะเป็น ตำบลแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านรวม ทั้งสิ้น 7 หมู่บ้านเกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลอง ลัดลำน้ำเจ้าพระยาตรงส่วนที่เป็นแหลมยื่นไปตามความโค้งของแม่น้ำ เจ้าพระยา

ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2265 เรียกคลองนี้ว่า"คลองลัดเกร็ดน้อย" ต่อมากระแสน้ำได้ เปลี่ยนทิศทาง ทำให้คลองขยายกว้างขึ้นเพราะถูกความแรงของกระแสน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงกลายเป็นแม่น้ำและเกาะเกร็ดมี สภาพเป็นเกาะเช่นปัจจุบัน
 
:: ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ ::
ตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายของวัดปรมัยยิกาวาส ห่างจากวัดประมาณ 100 เมตร เป็นสถานที่แสดง ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาแบบรามัญ รูปทรงต่าง ๆ ฝีมือประณีตสวยงามเช่น หม้อน้ำ นอกจากนี้ยังมีการแสดงวิธีการปั้นและจำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด้วย เปิดให้ชมทุกวัน
 
:: หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา ::
ตั้งอยู่บริเวณสองข้างทางเดินรอบเกาะเกร็ดทั้งด้านซ้าย และด้านขวาของวัดปรมัยยิกาวาส เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดิน เผาภาชนะของใช้ในชีวิตประจำวัน แบบมอญ และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น กระถาง ครก โอ่งน้ำ ฯลฯ แหล่งใหญ่และ เก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรี สามารถจะชมขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่การเตรียมดินจนถึงวิธีการนำเข้า เตาเผา
 
:: ตลาดน้ำบางคูเวียง ::
ตั้งอยู่ปากคลองบางคูเวียง ตำบลบางคูเวียง ตลาดเริ่มตั้งแต่ 06.00 - 08.00 น. ชาวบ้านจะนำ ผลไม้ตามฤดูกาลบรรทุกเรือ มาค้าขายกันที่นี่ นอกจากนี้ยังมีอาหารและสินค้าอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และทุกเช้าพระภิกษุจากวัดบริเวณใกล้เคียง จะออกบิณฑบาตโดยใช้เรือลำเล็ก ๆ เป็นพาหนะ นับเป็นภาพชีวิตแบบไทยที่นับวันจะหาดูได้ยาก

การเดินทางสามารถเดินทางโดยเรือโดยสารจากท่าน้ำวัดชะลอ อำเภอบางกรวย ใช้เวลาประมาณ 45 นาที หรือโดยสาร เรือจากท่าน้ำนนท์ (ท่าพิบูลสงคราม ใช้เวลาประมาณ 45 นาที โดยเช่าเรือจากท่าช้าง กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางคลองบางกอก น้อย - คลองอ้อมตลาดน้ำ บางคูเวียง ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง ค่าเช่าเรือประมาณ 300 บาท

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดนนทบุรี

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward