ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยวและคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลสถานทีท่องเที่ยว และคู่มือท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลที่ควรทราบ

สถานที่ท่องเที่ยว
:: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ::
เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่ง เป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2438 อีกเสาเป็นเสาเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2377 ยกเลิกเมื่อ พ.ศ.2438 และยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกัน
 
:: ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ::
อยู่ที่ถนนสุขเกษม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่น กองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ (พ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมือง) บริเวณหน้าป้อมจัดเป็น สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง และมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเรือ
 
:: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ::
ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ เป็น สวนสาธารณะ มีสระน้ำขนาดใหญ่กลางสวน มีทางเดินรอบสร ขนาดใหญ่มีต้นไม้ตลอดริมบึง เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดี
 
:: การท่องเที่ยวทางเรือตามลำน้ำบางปะกง ::
ลำน้ำบางปะกงมีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพงบนที่ราบสูงโคราช ไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรี (เรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรี) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (เรียกว่าแม่น้ำแปดริ้ว) อำเภอบางคล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง ระยะทาง 230 กิโลเมตร การท่องเที่ยวทางเรือในลำน้ำบางปะกง เริ่มจากตัวเมืองฉะเชิงเทราเพื่อชมธรรมชาติ สองฝั่งน้ำชมบ้านเรือน ซึ่งยังคงสภาพ ความเป็นอยู่อย่างไทย ผ่านสถานที่ น่าสนใจ เช่น อาคารตำหนัก กรมขุนมรุพงษ์ศิริวัฒน์ ป้อมและกำแพงเมืองโบราณ อาคารศาลากลางหลังเก่า กลุ่มเรือนแพ สมัยเก่า วัดวาอาราม ทั้งไทย จีน ฝรั่ง เช่น วัดเมือง วัดสัมปทาน วัดแหลมใต้ วัดสายชล วัดเซ็นต์ปอล ไปขึ้นฝั่งที่วัดโพธิ์ บางคล้า เพื่อชมค้างคาวแม่ไก่ที่วัดนี้ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ ท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่ท่าน้ำหน้าตลาดในตัวเมือง มีทั้งเรือหางยาวจุคนได้ 8 - 10 คน เรือสำราญจุคนได้ 40 คน อัตราค่าเช่าเรือตามแต่จะตกลงกันตามจำนวนผู้โดยสารและระยะทาง (ประมาณชั่วโมงละ 1,200 บาท) ติดต่อเรือท่อง ธารา จสอ.ศักดา ทองประสิทธิ์ โทร. 01-353-4207 จะได้ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นสวนผักและสวนผลไม้ เช่น สวนมะม่วง สวนมะพร้าว มีตลาดเล็กๆ ริมแม่น้ำ เช่นตลาดบ้านใหม่ และตลาดบ้านหมู่ ที่ยังมีสภาพความเป็นอยู่ อย่างไทย บ้านเรือนทั้งแบบสมัยใหม่และสมัยโบราณ รวมทั้งวัดต่างๆ
 
:: ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ::
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเส้นทางเดินทางทัพผ่านใน การกอบกู้เอกราช หลังเหตุการณ์เสียกรุง เล่ากันว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นที่ตั้ง ของเจดีย์อนุสรณ์ชัยชนะของพระองค์ เมื่อสู้รบกับพม่าที่บริเวณนั้น ภายหลังเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2484 โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังคงเล่าเรื่องราวสืบต่อ กันมา และได้สร้างศาล พร้อมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนี้ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2531
 
:: สวนมะม่วง ::
ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ไร่ อำเภอที่ปลูกมากที่สุดคือ อำเภอบางคล้า และอำเภอแปลงยาว ที่มีเขตติดต่ออำเภอบางคล้า มะม่วงที่นิยมปลูก ได้แก่ แรด เขียวเสวย น้ำดอกไม้ เจ้าคุณทิพย์ และทองดำ เป็นต้น มะม่วงจะเริ่มออกในเดือนมีนาคม ทางจังหวัดได้จัดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจจะเที่ยวชมสวนมะม่วง ติดต่อคุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานชมรม สวนมะม่วงฉะเชิงเทรา หรือที่ เกษตรอำเภอบางคล้า โทร. (038) 541003
 
:: เขาหินซ้อน ::
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี) กิโลเมตรที่ 53 อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 53 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อยรูปทรงต่างๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็น "สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ" เป็นที่ตั้งของศาล สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ประดิษฐานพระบวรราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้านหลังของศาลนี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาหินซ้อน
 
:: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ::
ตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน ริมทางหลวงหมายเลข 304 กิโลเมตรที่ 51-52 อยู่ห่างจาก อำเภอพนมสารคาม 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 1,869 ไร่ เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ โดยความร่วมมือทั้งจากส่วนราชการและเอกชน มีการแบ่งพื้นที่ภายในศูนย์เพื่อทำการสาธิตและทดลองงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานศิลปาชีพและ โครงการสวนป่าสมุนไพร มีแปลงทดลองปลูกพืชนานาชนิด อาทิ พันธุ์หวายที่มีในประเทศไทย อโวคาโด มะม่วงทุกพันธุ์ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ โดยจัดตั้งเป็น "สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก" เพื่อดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชต่างๆ ทั้งสมุนไพรและต้นไม้หายาก ได้แก่ ต้นลาพรรษาและต้นชมพูภูคา ซึ่งขณะนี้พบได้ที่นี่ แห่งเดียวในโลก ภายในอาคารจัดเป็นนิทรรศการบรรยายและสาธิตการผลิตสมุนไพรต่างๆ มีห้องอบสมุนไพร

เปิดบริการ ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี และเสาร์ - อาทิตย์ ค่าบริการ 20 บาท ผู้ที่สนใจจะเข้าชมศูนย์เป็นหมู่คณะ ต้องการเจ้าหน้าที่นำชม ทำหนังสือ ติดต่อล่วงหน้า นอกจากนั้นศูนย์ ยังมีบริการที่พัก สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
โทร. 280-6198-200 หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โทร. (038) 599105-6
 
:: เขาดิน ::
อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางฉะเชิงเทรา - บางปะกง เลี้ยวซ้ายเข้าทางอำเภอบ้านโพธิ์ 22 กิโลเมตร ลักษณะของเขาดินเป็นเนินหินแกรนิตอย่างหินเขาสามมุข สูงประมาณ15 เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ล้อมรอบด้วย ทุ่งนา บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ"วัดเขาดิน" หรือ "วัดปถวีปัพตาราม" ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีแดงอยู่หลังหนึ่ง เก่าแก่มาก เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และมีถ้ำเล็กๆ มีพระเทพประทานพรประดิษฐานอยู่
 
:: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ::
หรือบ้านศานติธรรม ใช้ทางหลวงหมายเลข 3245 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3259 ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายใน อาณาบริเวณเกือบ 10 ไร่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ภายในมี บ้านไม้แบบไทย มุงด้วยกระเบี้องว่าว มีใต้ถุนสูงสำหรับประชุมหรือบรรยาย ชั้นบนใช้เก็บและ แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านวัตถุโบราณ ของใช้รุ่นเก่าต่างๆ ด้านหลังบ้านมียุ้งข้าวจำลอง และอุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว อีกด้านของบริเวณจัดไว้เป็นที่สำหรับตั้งค่ายพักแรมสำหรับ เยาวชน มีลานสันทนาการ และบริเวณทำกิจกรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (038) 597441
 
:: ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ::
เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ.2438 อีกเสาเป็นเสาเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2377 ยกเลิกเมื่อ พ.ศ.2438 และยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกัน
 
:: ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ::
อยู่ที่ถนนสุขเกษม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่น กองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ (พ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมือง) บริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวน สาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง และมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเรือ
 
:: สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ::
ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ เป็นสวนสาธารณะ มีสระน้ำขนาดใหญ่กลางสวน มีทางเดินรอบสร ขนาดใหญ่มีต้นไม้ตลอดริมบึง เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดี
 
:: การท่องเที่ยวทางเรือตามลำน้ำบางปะกง ::
ลำน้ำบางปะกงมีต้นกำเนิดจากทิวเขาสันกำแพงบนที่ราบสูงโคราช ไหลผ่านจังหวัดปราจีนบุรี (เรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรี) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว (เรียกว่าแม่น้ำแปดริ้ว) อำเภอบางคล้า อำเภอเมืองฉะเชิงเทราและออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง ระยะทาง 230 กิโลเมตร การท่องเที่ยวทางเรือในลำน้ำบางปะกง เริ่มจากตัวเมืองฉะเชิงเทราเพื่อชมธรรมชาติ สองฝั่งน้ำชมบ้านเรือน ซึ่งยังคงสภาพ ความเป็นอยู่อย่างไทย ผ่านสถานที่ น่าสนใจ เช่น อาคารตำหนัก กรมขุนมรุพงษ์ศิริวัฒน์ ป้อมและกำแพงเมืองโบราณ อาคารศาลากลางหลังเก่า กลุ่มเรือนแพ สมัยเก่า วัดวาอาราม ทั้งไทย จีน ฝรั่ง เช่น วัดเมือง วัดสัมปทาน วัดแหลมใต้ วัดสายชล วัดเซ็นต์ปอล ไปขึ้นฝั่งที่วัดโพธิ์ บางคล้า เพื่อชมค้างคาวแม่ไก่ที่วัดนี้ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง สามารถติดต่อเช่าเรือได้ที่ ท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่ท่าน้ำหน้าตลาดในตัวเมือง มีทั้งเรือหางยาวจุคนได้ 8 - 10 คน เรือสำราญจุคนได้ 40 คน อัตราค่าเช่าเรือตามแต่จะตกลงกันตามจำนวนผู้โดยสารและระยะทาง (ประมาณชั่วโมงละ 1,200 บาท) ติดต่อเรือท่อง ธารา จสอ.ศักดา ทองประสิทธิ์ โทร. 01-353-4207 จะได้ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นสวนผักและสวนผลไม้ เช่น สวนมะม่วง สวนมะพร้าว มีตลาดเล็กๆ ริมแม่น้ำ เช่นตลาดบ้านใหม่ และตลาดบ้านหมู่ ที่ยังมีสภาพความเป็นอยู่ อย่างไทย บ้านเรือนทั้งแบบสมัยใหม่และสมัยโบราณ รวมทั้งวัดต่างๆ
 
:: ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ::
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เมืองฉะเชิงเทรา เป็นเส้นทางเดินทางทัพผ่านใน การกอบกู้เอกราช หลังเหตุการณ์เสียกรุง เล่ากันว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นที่ตั้ง ของเจดีย์อนุสรณ์ชัยชนะของพระองค์ เมื่อสู้รบกับพม่าที่บริเวณนั้น ภายหลังเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2484 โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังคงเล่าเรื่องราวสืบต่อ กันมา และได้สร้างศาล พร้อมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนี้ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2531
 
:: สวนมะม่วง ::
ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกมะม่วงมากที่สุดของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 86,000 ไร่ อำเภอที่ปลูกมากที่สุดคือ อำเภอบางคล้า และอำเภอแปลงยาว ที่มีเขตติดต่ออำเภอบางคล้า มะม่วงที่นิยมปลูก ได้แก่ แรด เขียวเสวย น้ำดอกไม้ เจ้าคุณทิพย์ และทองดำ เป็นต้น มะม่วงจะเริ่มออกในเดือนมีนาคม ทางจังหวัดได้จัดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว เป็นประจำทุกปี สำหรับผู้ที่สนใจจะเที่ยวชมสวนมะม่วง ติดต่อคุณมานพ แก้ววงษ์นุกูล ประธานชมรม สวนมะม่วงฉะเชิงเทรา หรือที่ เกษตรอำเภอบางคล้า โทร. (038) 541003
 
:: เขาหินซ้อน ::
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา - กบินทร์บุรี) กิโลเมตรที่ 53 อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 53 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อยรูปทรงต่างๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขา หินซ้อนจัดเป็น "สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ" เป็นที่ตั้งของศาล สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ประดิษฐานพระบวรราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้านหลังของศาลนี้เป็นที่ตั้งของวัดเขาหินซ้อน
 
:: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ::
ตั้งอยู่ตำบลเขาหินซ้อน ริมทางหลวงหมายเลข 304 กิโลเมตรที่ 51-52 อยู่ห่างจาก อำเภอพนมสารคาม 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 1,869 ไร่ เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ โดยความร่วมมือทั้งจากส่วนราชการและเอกชน มีการ แบ่งพื้นที่ภายในศูนย์เพื่อทำการสาธิตและทดลองงานต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาที่ดิน การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานศิลปาชีพและ โครงการสวนป่าสมุนไพร มีแปลงทดลองปลูกพืชนานาชนิด อาทิ พันธุ์หวายที่มีในประเทศไทย อโวคาโด มะม่วงทุกพันธุ์ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ โดยจัดตั้งเป็น "สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก" เพื่อดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชต่างๆ ทั้งสมุนไพรและต้นไม้หายาก ได้แก่ ต้นลาพรรษาและต้นชมพูภูคา ซึ่งขณะนี้พบได้ที่นี่ แห่งเดียวในโลก ภายในอาคารจัดเป็นนิทรรศการบรรยายและสาธิตการผลิตสมุนไพรต่างๆ มีห้องอบสมุนไพร เปิดบริการทุกวันพุธ - พฤหัสบดี และเสาร์ - อาทิตย์ ค่าบริการ 20 บาท ผู้ที่สนใจจะเข้าชมศูนย์เป็นหมู่คณะ ต้องการเจ้าหน้าที่นำชม ทำหนังสือ ติดต่อล่วงหน้า นอกจากนั้นศูนย์ ยังมีบริการที่พัก สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
โทร. 280-6198-200 หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน โทร. (038) 599105-6
 
:: เขาดิน ::
อยู่ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 14 กิโลเมตร ตามเส้นทางฉะเชิงเทรา - บางปะกง เลี้ยวซ้ายเข้าทางอำเภอบ้านโพธิ์ 22 กิโลเมตร ลักษณะของเขาดินเป็นเนินหินแกรนิตอย่างหินเขาสามมุข สูงประมาณ15 เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ล้อมรอบด้วย ทุ่งนา บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของ"วัดเขาดิน" หรือ "วัดปถวีปัพตาราม" ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีแดงอยู่หลังหนึ่ง เก่าแก่มาก เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และมีถ้ำเล็กๆ มีพระเทพประทานพรประดิษฐานอยู่
 
:: ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ::
หรือบ้านศานติธรรม ใช้ทางหลวงหมายเลข 3245 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3259 ประมาณ 3 กิโลเมตร ภายใน อาณาบริเวณเกือบ 10 ไร่ มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ภายในมี บ้านไม้แบบไทย มุงด้วยกระเบี้องว่าว มี ใต้ถุนสูงสำหรับ ประชุมหรือบรรยาย ชั้นบนใช้เก็บและ แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านวัตถุโบราณ ของใช้รุ่นเก่าต่างๆ ด้านหลังบ้านมียุ้งข้าวจำลอง และอุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว อีกด้านของบริเวณจัดไว้เป็นที่สำหรับตั้งค่ายพักแรมสำหรับ เยาวชน มีลานสันทนาการ และบริเวณทำกิจกรรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ (038) 597441

คำค้นสุดฮิต ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

TopHit!  เรื่องเที่ยวฮิตติดอันดับ
ลัดเลาะปทุมธานี เยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
อยากนั่งชิลล์ในคาเฟ่เก๋ๆ อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล เดี๋ยว HotelSThailand จะพาไปเยือน 3 คาเฟ่ที่จะทำให้คุณ Feel Good!
arrow_upward