ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
เมืองหมีทอ & เมืองเบ๋นแจ

ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
  • ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
  • ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
  • ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
  • ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
  • ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: โฮจิมินห์ ซิตี้
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 08.00 AM - 17.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่ง (รถบัสติดแอร์) ** จุดนัดพบสำหรับรถรับ-ส่ง จะกำหนดให้ทราบ เมื่อรายการจองได้รับการยืนยันแล้ว ในกรณีที่ต้องการบริการรถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม **
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวและค่าโดยสารเรือนำเที่ยว
- น้ำแร่ 1 ขวด
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมอาหารกลางวัน (จ่ายเพิ่มท่านละ 340 บาท ต่อท่าน)
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถและอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เสียราคาเด็ก (พิเศษ) ตามที่กำหนด
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7-11 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่มีบริการอาหารและที่นั่งสำหรับเด็กบนรถ)
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)
08.00 น.
เริ่มทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

- นั่งรถผ่านทุ่งนาสู่เมือง My Tho แวะชมวัด Vinh Trang จากนั้นเปลี่ยนมานั่งเรือล่องไปตามแม่น้ำโขง แวะพักทานอาหารกลางวันในสวนผลไม้บนเกาะเล็กๆ เสร็จแล้วนั่งเรือต่อจนถึง An Khanh เมือง Ben Tre สนุกไปกับเรือพายท้องถิ่นในลำคลองที่อุดมไปด้วยต้นมะพร้าว ชวนชิมผลไม้ ชาน้ำผึ้ง ท่ามกลางบรรยากาศเสียงดนตรีพื้นบ้านที่บรรเลงโดยคนในชุมชน เข้าเยี่ยมชมและสำรวจอาชีพของคนท้องถิ่นที่หลาหลายตั้งแต่การทำขนมจากมะพร้าวไปจนถึงไร่นาและปศุสัตว์

17.00 น.
จบทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามอย่างใกล้ชิด ด้วยการล่องเรือเที่ยวชม ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (Mekong Delta)

เริ่มต้นเดินทางสู่ทิวทัศน์ทุ่งนาอันเขียวขจีแห่งเมืองหมีทอ (My Tho) ชมความงดงามของ “เจดีย์วินห์ ตรัง (Vinh Trang pagoda)” จากนั้นไปล่องเรือชมสวนผลไม้ และหมู่บ้านประมงริมน้ำ ที่มีบ้านเรือนแบบยกเสาสูง (the stilt houses) เป็นเอกลักษณ์ แล้วล่องไปตามลำน้ำจนถึง “Tortoise islet” แวะพักรับประทานอาหารกลางวันในสวนผลไม้

ช่วงบ่ายออกเดินทางอีกครั้งสู่ “อันแค็ง (An Khanh)” สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเบ๋นแจ (Ben Tre) สนุกสนานไปกับนั่งเรือแจวล่องไปตามลำคลองที่มีต้นมะพร้าวน้ำเรียงรายเป็นทิวแถวตลอดสองข้างทาง พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำลูกกวาด (Coconut Candy) จากน้ำนมมะพร้าว แวะชิมชาผลไม้และน้ำผึ้งจากฟาร์มเลี้ยง และเพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีพื้นบ้านในบรรยากาศอันร่มรื่น ก่อนเดินทางกลับด้วยความประทับใจ
แผนที่ทัวร์ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง (1 วัน)