ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
โฮจิมินห์ ซิตี้

ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: โฮจิมินห์ ซิตี้
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 08.00 AM - 12.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่ง (รถบัสติดแอร์) ** จุดนัดพบสำหรับรถรับ-ส่ง จะกำหนดให้ทราบ เมื่อรายการจองได้รับการยืนยันแล้ว ในกรณีที่ต้องการบริการรถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม **
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยว
- น้ำแร่ 1 ขวด
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมอาหาร & เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถและอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เสียราคาเด็ก (พิเศษ) ตามที่กำหนด
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7-11 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่มีบริการอาหารและที่นั่งสำหรับเด็กบนรถ)
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)
08.00 น.
เริ่มทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)

- พาเที่ยวชมโบสถ์ Notre Dame อันมีชื่อเสียง ต่อด้วยอาคารไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์อันเก่าแก่ สำรวจทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และสุดท้ายสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum)

12.00 น.
จบทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)

= หากมีเวลาเหลือ พาท่านไปแวะชม "ตลาดเบนถัน" แหล่งช้อปปิ้งของฝากและสินค้านานาชนิดยอดนิยม =

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City) คือเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเวียดนาม ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เส้นทางท่องเที่ยวเมืองโฮจิมินห์ เริ่มต้นด้วยการชมสถาปัตยกรรมในยุคฟื้นฟูโรมาเนสก์ ณ "โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral)" หนึ่งในอาคารได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดของเมือง ซึ่งอยู่ติดกับ "ที่ทำการไปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ (Central Post Office)" ที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ฝีมือการออกแบบโดย กุสตาฟ ไอเฟล หรือผู้ที่ออกแบบหอไอเฟลในกรุงปารีส

จากนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวในอดีตกันต่อที่ "ทำเนียบอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ (Reunification Palace)" หรือที่เรียกกันว่า "ทำเนียบอิสรภาพ (Independence Palace)" ปิดท้ายด้วยอนุสรณ์แห่งความทรงจำ ณ "พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum)" สถานที่จัดแสดงเครื่องมือการรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในสมัยสงครามเวียดนาม พร้อมภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเสียสละเลือดเนื้อของชาวเวียดนามเพื่อปกป้องประเทศในครั้งอดีต

(หากมีเวลาเหลือ พาท่านไปแวะชม "ตลาดเบนถัน" แหล่งช้อปปิ้งของฝากและสินค้านานาชนิดยอดนิยม)
แผนที่ทัวร์เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ (ครึ่งวัน)