ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
จังหวัดนิงบิ่ง

ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
  • ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: ฮานอย
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 07.40 AM - 18.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่งจากจุดนัดพบ (รถบัสติดแอร์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวและค่าโดยสารเรือนำเที่ยว
- อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถ และอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
- ไม่รวมค่าเช่าจักรยาน (เป็นตัวเลือกเสริมพิเศษ - เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 200 บาท ต่อคน)
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)
07.40 น.
รถจะมารับที่ Hanoi Old Quarter ตามเวลาที่กำหนด เพื่อเดินทางไปจังหวัด Ninh Binh (รอจนถึงเวลา 08.30) และจะมีการแวะพัก 20 นาที ระหว่างทาง

- เดินทางสู่เมือง Hoa Lu อดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของเวียดนาม ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10

- เยี่ยมชมศาสนสถานของ 2 ราชวงศ์ อันมีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ ทั้งราชวงศ์ Dinh และราชวงศ์ Le รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่ จากร่องรอยการขุดค้นพบทางโบราณคดีข้างใต้พระราชวังหลวง

12.30 น.
เข้าสู่เมือง Tam Coc พักทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (บุฟเฟต์)

- นั่งเรือแจว (เรือสำปั้น) ล่องไปตามแม่น้ำ ท่ามกลางหมู่บ้าน ภูเขา และทุ่งนา จนทะลุลอดถ้ำ 3 ถ้ำอัดงดงาม

18.00 น.
เดินทางกลับฮานอยโดยสวัสดิภาพ

** ตัวเลือกเสริมพิเศษ - ขี่จักรยานสัมผัสกับวิถีชนบทของเวียดนามจาก Tam Coc ไปจนถึง Bich Dong Pagoda (สำหรับระยะทางไป-กลับ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) **

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, แว่นกันแดด + ครีมกันแดด, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
นิงบิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยเพียง 2.5 ชม. มีมีชื่อเสียงเรื่องภูมิทัศน์งดงามของเขาหินปูนสูงชัน และยังเป็นที่ตั้งของเมืองฮวาลือ ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรเวียดนาม อายุกว่า 1,000 ปี

เริ่มโปรแกรมในยามเช้าด้วยการเดินทางจากเมืองฮานอยมายังนิงบิ่งที่ห่างออกมาประมาณ 90 กิโลเมตร ทัวร์ฮวาลือ&ตามก๊อก จะพาท่านไปยังเมืองฮวาลือ เมืองเก่าในหุบเขาซึ่งเป็นราชธานีของเวียดนามเมื่อ 1,000 กว่าปีมาแล้ว ที่นี่คุณจะได้แวะสักการะศาลของ 2 ปฐมราชวงศ์แห่งเวียดนาม ราชวงศ์ดิ่ง และราชวงเล ที่มีสิ่งก่อสร้างในสถาปัตยกรรมเวียดนามโบราณอันงดงาม

หลังจากนั้นทัวร์จะพาท่านไปยัง ตามก๊อก ขึ้นเรือชมแม่น้ำ และทิวทัศน์สองข้างทางที่เป็นภูเขาหินปูนสูงชันและทุ่งข้าวออกรวงสีทองสวยงามราวกับภาพวาด ผ่านถ้ำขนาดเล็กใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้หน้าผาไปยังวัดที่อยู่ด้านในสุด ก่อนจะวนกลับมายังท่าเรือตามก๊อกอีกครั้ง นอกจากนี้หากชื่นชอบการปันจักรยาน ท่านสามารถร่วมปั่นไปไปยังวัดบิ๊กด่ง ซึ่งใช้เวลาไปกลับประมาณ 40 นาที (5 กิโลเมตร) คุณจะพบกับทิวทัศน์ที่สวยงามของนิงบิ่งตลอดเส้นทาง ตัววัดแห่งนี้สร้างอยู่ติดภูเขา ท่านสามารถเดินลัดเลาะไปตามถ้ำเพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตามกอกได้อย่างเต็มตา

แผนที่ทัวร์ฮวาลือ & ล่องเรือตามก๊อก (1 วัน)