ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
เมืองฮาลอง จังหวัดกว๋างนิญ

ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
  • ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: ฮานอย
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 07.30 AM - 20.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่งจากจุดนัดพบ (รถบัสติดแอร์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวและค่าบริการนำเที่ยว
- อาหารกลางวันบนเรือ (อาหารเวียดนาม)
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถ และอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
- ไม่รวมค่าเช่าเรือคายัคชมหมู่บ้านชาวประมง (เป็นกิจกรรมเสริมพิเศษ - เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 200 บาท ต่อคน)
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)
07.40 น.
รถจะมารับที่จุดนัดพบตามเวลาที่กำหนดเพื่อพาเที่ยวอ่าวฮาลอง (รอจนถึงเวลา 08.30) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง และจะมีการแวะพักเมือง Hai Duong ระหว่างทาง

12.15 น.
ถึงท่าเรือ ขึ้นเรือสำเภาหัวเรือเป็นมังกรล่องชมอ่าวฮาลอง

- ทานอาหารกลางวันบนเรือที่ล่องอยู่บนทะเล
- แวะชมถ้ำ " Thien Cung " หรือถ้ำพระราชวังสวรรค์ เดินลอดเข้าไปในถ้ำเพื่อชมความงาม
- ถึงเวลาอันสมควร พากลับท่าเรือและนั่งรถกลับฮานอย

20.00 น.
ถึงฮานอยโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
ฮาลองเบย์ หรือ อ่าวฮาลอง (Halong Bay) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เป็นอ่าวที่ประกอบด้วยหมู่เกาะและภูเขาหินปูนน้อยใหญ่มากมายถึง 1,969 เกาะ กระจายตัวอยู่ในผืนน้ำสีมรกต สวยสะกดทุกสายตาสมกับการได้เป็นสิ่งอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวียดนาม

ขอนำท่านล่องเรือสำเภาไม้ใบสีแดงโดดเด่น โลดแล่นท้าลมทะเลในอ่าวฮาลอง ที่แปลว่า "มังกรร่อนลง" หรือในภาษาอังกฤษว่า “Bay of The Descending Dragon” ไปกับทริปล่องเรือฮาลองเบย์ 1 Day Trip สัมผัสกลิ่นอายแห่งท้องทะเลและชมความงามของเส้นขอบฟ้า ที่เต็มไปด้วยฉากหลังของยอดเขาสูงเสียดฟ้า ภูเขาและเกาะแก่งหินปูน ถ้ำน้อยใหญ่ โขดหินรูปร่างแปลกตา เรือสำเภาที่ลอยละล่องอยู่เบื้องหน้า และแสงแดดตกกระทบผิวน้ำที่ใสดั่งคริสตัลของอ่าวฮาลอง พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารมื้อกลางวันบนเรือ ที่จะทำให้การล่องเรือในอ่าวฮาลองของท่าน เต็มเปี่ยมไปด้วยความเพลิดเพลินและประทับใจ
แผนที่ทัวร์อ่าวฮาลองเบย์ (1 วัน)