ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
จังหวัดนิงบิ่ง

ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
  • ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
  • ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
  • ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
  • ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
  • ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
  • ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: ฮานอย
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 07.40 AM - 18.30 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่งจากจุดนัดพบ (รถบัสติดแอร์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวและค่าโดยสารเรือนำเที่ยว
- อาหารกลางวัน (อาหารเวียดนาม)
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถ และอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
- ไม่รวมค่ายานพาหนะที่วัดบ๊ายดิ๊ญ (เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ 110 บาท ต่อคน แบบไป-กลับ)
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอา...
07.40 น.
รถจะมารับที่ Hanoi Old Quarter ตามเวลาที่กำหนด (รอจนถึงเวลา 08.30)

- เดินทางสู่ วัด Bai Dinh หนึ่งในศาสนสถานที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม

12.30 น.
ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น กับเมนูสุดพิเศษรวมถึงเมนูเนื้อแพะ

- เดินทางต่อสู่ Trang An แหล่งธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งมีฉายาว่า " อ่าวฮาลองบนบก " นั่งเรือชมความงามของธรรมชาติและขุนเขา

18.30 น.
เดินทางกลับฮานอยโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
เยี่ยมชมดินแดนที่สวยงามราวภาพวาดจนได้รับฉายานามว่า “อ่าวฮาลองบนบก” กับทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์และจ่างอาน ทริปท่องเที่ยวไปเช้าเย็นกลับจากเมืองฮานอย ที่จะพาท่านเดินทางไปยังแหล่งภูมิทัศน์จ่างอานและวัดไบ๋ดิ๋ง สถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของเวียดนามเหนือตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ 90 กิโลเมตร

ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์และจ่างอาน จะพาท่านตรงจากฮานอย สู่เมืองนิ่งบิ่ง เยี่ยมชมวัดไบ๋ดิ๋งห์ วัดพุทธนิกายมหายานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย จากที่จอดรถท่านสามารถขึ้นรถไฟฟ้าไปยังประตูด้านหน้าขนาดใหญ่ เดินไปตามทางเดินหลังคาไม้ที่แกะสลักอย่างสวยงาม แวะชมและสักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในอารามตลอดเส้นทาง ระหว่างเดินขึ้นบนยอดเขาท่านจะพบกับรูปสลักหินพุทธสาวกกว่า 1,000 องค์ บริเวณด้านบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบนยอดเขาและเจดีย์ 13 ชั้นที่มีความสูงถึง 99 เมตร ซึ่งท่านสามารถขึ้นลิฟต์ไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของตัววัดไบ๋ดิ๋ง และเขตซาเวี๊ยน ที่เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนเละทุ่งนาได้ไกลจนสุดสายตา

หลังจากนั้น แวะชิมเนื้อแพะภูเขา อาหารขึ้นชื่อของเมืองนิงบิ่ง ก่อนจะนำไปยังแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน สถานที่เที่ยวที่ได้รับการขนานนามให้เป็นมรดกโลกโดย Unesco ขึ้นเรือขนาดเล็กที่แจวโดยไกด์หญิงชาวท้องถิ่นที่จะพาท่านลัดเลาะหุบเขาไปตามธารน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง ผ่านถ้ำน้อยใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ตามหน้าผาสูงชั้นแวะสักการะศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์และชมทิวทัศน์แปลกตา งดงามราวกับสรวงสวรรค์ได้ตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง
แผนที่ทัวร์วัดไบ๋ดิ๋งห์ ล่องเรือชมภูมิทัศน์มรดกโลกจ่างอาน (1 วัน)