ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
เมืองเว้ จังหวัดเถื่อเทียน-เว้

ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: ดานัง
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 07.30 AM - 17.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (รถบัสติดแอร์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวและค่าโดยสารเรือนำเที่ยว
- อาหารกลางวัน (บุฟเฟต์)
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าประกันภัยการเดินทาง
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถและอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)
07.30 น.
รถจะมารับที่โรงแรมตามเวลาที่กำหนดเพื่อพาเที่ยวเมืองเว้

- ช่วงเช้า เริ่มที่แหล่งสุสานพระจักรพรรดิ ชมการแสดงศิลปะการต่อสู้พื้นเมือง Van An แวะหมู่บ้านทำธูปหอม & กำยาน และหมู่บ้านหัตถกรรมหมวกเวียดนาม

- ช่วงกลางวัน กับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ทั้งอาหารท้องถิ่นกว่า 50 เมนูและอาหารนานาชาติ

- ช่วงบ่าย พระราชวังซิตาเดล (The Citadel) และวัด Thien Mu ขากลับนั่งเรือนำเที่ยวล่องบนแม่น้ำหอม (Perfume River) ไปชมหมู่บ้านชาวประมงและเรือสำปั้น สุดท้ายรอชมพระอาทิตย์ตก

17.00 น.
จบรายการที่ท่าเรือและกลับที่พัก

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
เมืองเว้ (Hue City) ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกของเวียดนาม ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานอันทรงคุณค่าหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น "สุสานจักรพรรดิมินห์มาง (Tomb of Minh Mang)" ที่มีรูปสลักหินโบราณรูปช้าง ม้า ทหาร และขุนนาง ฝีมือช่างสมัยโบราณ, "สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ (Tomb of Khai Dinh)" สุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมในยุคล่าอาณานิคม, "สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tomb of Tu Duc)" ที่ตั้งของโรงละคร สุสานขององค์จักรพรรดิ และตำหนักโบราณริมทะเลสาบลูเคียม รวมไปถึง "ป้อมปราการและวัดเทียนหมุ (The Citadel and Thien Mu pagoda)" ที่ตั้งของเจดีย์ 7 ชั้นทรงแปดเหลี่ยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

นอกจากนี้ยังมีการแสดง "มวยพื้นเมืองเวียดนาม" ที่หาดูได้ยาก หรือที่เรียกว่า Traditional Martial Art Van An และมีแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองอย่าง "หมู่บ้านทำหมวกและธูป (The Conicat Hat Village & The Incense Making Village)" ให้แวะซื้อหาของฝากก่อนกลับ รวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือ การนั่งเรือแจวล่องแม่น้ำหอม (Perfume River) แม่น้ำสายสำคัญของเมืองเว้ เพื่อชมวิถีชีวิตหมู่บ้านประมง ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็นสุดโรแมนติก
แผนที่ทัวร์เมืองเว้ (1 วัน)