ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
ดานัง & ฮอยอัน

ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
  • ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: ดานัง
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 08.00 AM - 16.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (รถบัสติดแอร์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยว
- อาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- น้ำแร่ 1 ขวด
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถและอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)
08.00 น.
รถจะมารับที่โรงแรมตามเวลาที่กำหนดเพื่อพาเที่ยวเมืองดานัง

- ช่วงเช้า เริ่มที่คาบสมุทร Son Tra เพื่อชมวิวบนภูเขาลิง และแวะเจดีย์ Linh Ung ต่อด้วยนั่งรถไปที่เขต Ngu Hanh Son เพื่อเที่ยวชมภูเขาหินอ่อน (Marble Mountain) ก่อนจะจบด้วยหมู่บ้าน Non Nuoc ที่ประกอบอาชีพแกะสลักหินอ่อนจนกลายเป็นสินค้าส่งขายประจำหมู่บ้าน

- ช่วงกลางวัน นั่งรถไปเมืองฮอยอัน เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (ร้านอาหารท้องถิ่น)

- ช่วงบ่าย เที่ยวชมเมืองฮอยอัน โดยจะไปที่ย่านเก่าแก่ ประกอบไปด้วย วัด Kwan, วัด Phuc Kien, บ้านตันกี (Old House of Tan Ky), พิพิธภัณฑ์ Sa Huynh (บ้าน Phung Hung), สะพานญี่ปุ่น และห้องจัดแสดงวัฒนธรรม

16.00 น.
จบรายการรถพาส่งกลับดานังหรือแวะจอดส่งที่ฮอยอัน

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
เที่ยวเวียดนามกลาง กับ ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน) ชมเมืองดานัง เมืองแห่งหาดทรายขาวและภูเขาหินอ่อน ทั้งยังเป็นเมืองท่าสำคัญที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม เที่ยวชม คาบสมุทร Son Tra (Son Tra Peninsula) หรือ ภูเขาลิง (Monkey Mountain) สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามและดื่มด่ำวิวทิวทัศน์สุดแสนโรแมนติกบนภูเขาของเมืองดานัง สักการะเจ้าแม่กวนอิมและเทพองค์ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ วัด Linh Ung (Linh Ung Pagoda) วัดศักด์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ทั้งยังเป็นจุดชมวิวบนเขาของเมืองดานังที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง เที่ยวชม ภูเขาหินอ่อน (Marble Mountain) เลือกชมและช้อปหินอ่อนแกะสลักหลากหลายรูปแบบ แวะชม หมู่บ้านหินอ่อน Non Nuoc (Non Nuoc Marble Village) ที่มีทั้งแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี และช่างแกะสลักหินอ่อนฝีมือประณีต

ตามรอยละครเรื่องดังในอดีต “ฮอยอันฉันรักเธอ” ที่ ฮอยอัน เมืองขนาดเล็กที่สุดแสนจะคลาสสิคและโรแมนติก เมืองมรดกโลกแห่งนี้ ในอดีตเป็นเมืองท่าการค้าขายแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าและวัฒนธรรมของชาวจีนและญี่ปุ่น รวมถึงสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองนี้ด้วย ฮอยอันจึงเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยังทิ้งร่องรอยความเจริญในอดีตไว้ให้ดูเป็นจำนวนมากซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชมบ้านโบราณและย่านการค้าเก่าแก่ ศาลเจ้าของชุมชนชาวจีน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันที่ใครๆ ต่างก็มาเยี่ยมชม ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่น สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก
แผนที่ทัวร์เมืองดานัง & ฮอยอัน (1 วัน)