ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
หมู่บ้านแคมถานห์, ฮอยอัน

ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
  • ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)
ตรวจสอบราคา

สถานที่
: ดานัง
ประเภท
: ทัวร์และบัตรเข้าชม

ลักษณะทัวร์
: Join-In

ช่วงเวลา
: 14.00 PM - 19.00 PM

วันที่มีกิจกรรม
:

ความน่าสนใจ:
ทัวร์ระดับ 5

กรุณาระบุวัน รายละเอียด และจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม
เลือกวันที่ :
(วันที่ใช้รูปแบบ dd/mm/yyyy และใช้ปี ค.ศ.)
ผู้ใหญ่ :
เด็ก :
(เด็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี เท่านั้น)

ราคานี้รวม :
- บริการรถรับส่งจากโรงแรมที่พัก (รถบัสติดแอร์)
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- ค่าโดยสารเรือนำเที่ยว
- ค่าประกันภัยการเดินทาง
- น้ำแร่ 1 ขวด
- อาหารเย็น (ดินเนอร์)
ราคานี้ยังไม่รวม :
- ไม่รวมเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ไม่รวมภาษี
- ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ & คนขับรถและอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งไว้
นโยบายสำหรับเด็ก :
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-9 ปี เสียราคาเด็กตามที่กำหนด
- เด็กอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ :
เงื่อนไขการจอง :
- อัตราค่าบริการดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ณ วันที่ชำระค่าบริการ
- เราจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อการจองตั๋วของท่านได้รับการยอมรับ
- ไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนได้

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแม...
14.00 น.
รถจะมารับที่โรงแรมตามเวลาที่กำหนดเพื่อพาเที่ยวหมู่บ้าน Cam Thanh

- เรียนรู้วิถีชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้าน และได้ลองสาธิตการพายเรือกระด้งไม้ไผ่สาน

- ร่วมกันจับปลากับชาวประมงในพื้นที่แบบโบราณ

- สำรวจระบบนิเวศน์บริเวณโดยรอบ

- รอชมพระอาทิตย์ตกดินบนแม่น้ำในบรรยากาศเสียงดนตรีพื้นบ้านที่บรรเลงโดยคนในชุมชน

17.30 น.
อาหารเย็น (ดินเนอร์) ในแบบฉบับอาหารพื้นบ้านและเมนูทะเลสดที่ร้านอาหาร

18.45 น.
เดินทางกลับ

สิ่งที่ควรพกพาติดต้ว :
หมวก หรือ ร่ม, สเปรย์กำจัดแมลง และเงินสด
ข้อมูลกิจกรรม
เที่ยวเมืองฮอยอัน (Hoi An) ในรูปแบบที่แปลกและแตกต่าง กับทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)

ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน) สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นของเวียดนาม นั่งเรือกระด้งไม้ไผ่สาน พาหนะล่องลอยเหนือผืนน้ำรูปทรงแปลกตาที่หาดูได้ที่นี่เพียงที่เดียว! ร่วมออกหาปลากับชาวบ้านด้วยวิธีแบบโบราณ ชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ยามเย็น รอชมพระอาทิตย์ตกดิน ในบรรยากาศที่มีเสียงดนตรีพื้นบ้านคอยขับกล่อมจากคนในชุมชน จากนั้น รับประทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกที่ร้านอาหาร ที่พร้อมเสิร์ฟทั้งอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเลสดๆ ให้ได้ทานอย่างจุใจ
แผนที่ทัวร์สัมผัสชีวิตชาวประมงเวียดนามและดินเนอร์สุดโรแมนติก (ครึ่งวัน)