ข้อมูลท่องเที่ยวภาคตะวันตก – ข้อมูลที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบ

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการท่องเที่ยวภาคตะวันตก
ภาคตะวันตก ประกอบด้วย 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัด ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ 

แม่น้ำสายสำคัญ : แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำเมย แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี

ภาคตะวันตก มีจำนวนจังหวัดและประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศคล้ายกับภาคเหนือบริเวณที่เป็นภูเขาสูงสลับกับหุบเขา มีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของภูมิภาค ได้แก่ เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาตะนาวศรี และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ภูมิประเทศโดยรวมเป็นแบบผสมที่มีทั้งเทือกเขาสูง ป่าดงดิบ ที่ราบต่ำ ป่าชายเลน และมีพื้นที่ติดทะเล ส่วนเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำแม่กลอง ที่ราบแม่น้ำเพชรบุรี และที่ราบชายฝั่งทะเลอันสวยงาม ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับ 2 รองลงมาจากภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ มีมากที่สุดที่ กาญจนบุรี และตาก อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง หน้าร้อนจะร้อนจัด หน้าหนาวก็หนาวจัด ประกอบกับเป็นเขตที่มีฝนตกน้อยกว่าภาคอื่น จึงมีการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น เขื่อนภูมิพล, เขื่อนแก่งกระจาน, เขื่อนปราณบุรี, เขื่อนศรีนครินทร์, เขื่อนเขาแหลม และเขื่อนวชิราลงกรณ์
จากลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ยาวนาน เช่น ราชบุรี ซึ่งในสมัยโบราณเคยเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทย ส่วนด้านศิลปวัฒนธรรมต้องยกให้ เพชรบุรี เพราะมีความโดดเด่นเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อ และเป็นแหล่งช่างฝีมือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ผสมผสานกันของคนในภูมิภาคนี้ อาทิ มอญ ไทยใหญ่ ไทดำ (โซ่ง) กะเหรี่ยง ละว้า พม่า ลาวพวน ญวน กวย (ส่วย) ฯลฯ ซึ่งยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์มาจวบจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ประเพณีและการละเล่นพื้นเมืองต่างๆยังคงพบเห็นได้ในหลายพื้นที่ ได้แก่ ประเพณีวัวลาน ละครชาตรี เพลงปรบไก่ ประเพณีเรือองค์ ประเพณีสารทข้าวหลาม ประเพณีลอยกระทงสาย และประเพณีแหล่ส่างลอง หรือการบวชเณรของชาวแม่สอด เป็นต้น
ไม่เพียงแต่ประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันตกยังมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทั้ง ทะเล ถ้ำ น้ำตก ภูเขา และอุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พระราชวัง อนุสรณ์สถาน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เหล่านี้เองที่ทำให้ภาคตะวันตกกลายเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่สืบไป
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด