น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 258
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
น้ำตกไซเบอร์ (น้ำตกหินลาด) ต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี 61140
 
น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไซเบอร์ (บ้านซับแม่บือ) ตำบล คอกควาย อำเภอ ห้วยคต อยู่ห่างจากจังหวัด 86 กิโลเมตร น้ำตกนี้เกิดจากลำห้วยล่อยจ้อยที่ไหลมาจาก ภูเขาสูงของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทำให้เกิดน้ำตกขึ้นเป็นระยะๆ หลายชั้น น้ำตกส่วนที่อยู่ตอนบนเรียกว่าน้ำตกล่อยจ้อย บางแห่งตกจากที่สูงปะทะกับก้อนหินใหญ่ เรียกว่า น้ำตกหินลาด ข้างล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ รับน้ำตกที่ตกลงมาไม่ขาดสาย บางแห่งไหลซอกซอนไปตามเกาะแก่งหินลงสู่เบื้องล่าง เป็นทางยาวสูงต่ำหลายชั้น สวยงามมาก จะมีน้ำมากช่วง เดือนกันยายน - ต้นเดือนพฤศจิกายน ลำห้วยล่อยจ้อยจะไหลไปรวมกับห้วยทับเสลา บริเวณโดยรอบเป็นป่าหวายและมีต้นไม้ร่มครึ้ม และในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีด้วย

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
  • จะมีน้ำมากช่วง เดือนกันยายน - ต้นเดือนพฤศจิกายน 
  • ช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

รวมรูปภาพ น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด

แผนที่แสดงที่ตั้ง น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด