เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 277
ราคา
10 - 200 บาท
10
เบอร์ติดต่อ:
0 2561 4292-3 ต่อ 765 หรือ 056-519654
สถานที่ตั้ง:
แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มอบ เป็นรางวัลแก่คนไทยและคนทั้งโลก อีกทั้งเป็นพื้นที่ ทรงคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทั้งคนและสัตว์ป่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้เป็นมรดกแห่งแผ่นดินตลอดไป ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย ห้วยขาแข้งมีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัดคือ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตารางกิโลเมตร โดยมีการรวมพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เข้ามาด้วยทำให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
- วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร มรดกโลก
- สถานที่พักแรมการเข้าพักแรมต้องไปติดต่อด้วยตนเองอย่างน้อย 20 วันก่อนวันเข้าพัก

รวมรูปภาพ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

แผนที่แสดงที่ตั้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง