กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรผาทั่ง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 238
ราคา
ฟรี
เวลาทำการ:
08.00 - 17.00 น.
สถานที่ตั้ง:
ต.ห้วยแห้ง จ.อุทัยธานี
 
กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรผาทั่ง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรผาทั่งนั้น ได้เริ่มต้นจากโครงการพระราชดำริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และในปี 2545 จัดตั้ง “ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง” ซึ่งถือเป็นกลุ่มฝีมือดี สามารถทอดผ้าลายโบราณสวยๆ จำนวนมาก ได้รับความนิยมทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะประทับใจในลวดลายสิ่งทอไทยที่มีความละเอียดอ่อนละเมียดละไมสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย


รวมรูปภาพ กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรผาทั่ง

แผนที่แสดงที่ตั้ง กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรผาทั่ง