แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย – ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดสิงห์บุรี
แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 269
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.เชิงกลัด จ.สิงห์บุรี 16130
 
แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิต เครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 1914-2310 ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบาย ความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก "เตาประทุน" แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา และห้องเชื้อเพลิง ตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง 14 เมตร กว้าง 5.60 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาว 2.15 เมตร เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะ ดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ ที่ขุดได้บริเวณแหล่งเตาเผา แม่น้ำน้อย สามารถชมได้ในกุฏิของ ท่านเจ้าอาวาส แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งแหล่ง หนึ่งแล้ว ยังเป็นศูนย์ศึกษาทาง วิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย การเดินทางไปตามเส้นทางสาย สิงห์บุรี - บางระจัน - สรรคบุรี เส้นทางหลวงหมายเลข 3251 ไปประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากตลาดชัณสูตรประมาณ 1 กิโลเมตร และมีรถประจำทาง ผ่านสาย 605 เส้นสิงห์บุรี-สรรคบุรี


รวมรูปภาพ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย

แผนที่แสดงที่ตั้ง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย