หว้ากอ
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 180
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
 
หว้ากอ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หว้ากอ เป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้ และได้เสด็จมาทอดพระเนตรพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ และทูตานุฑูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 จากตัวเมืองเดินทางมาทางทิศใต้ 12 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษมถึงกิโลเมตรที่ 335 - 336 จะมีทางแยกเข้าหว้ากอทางด้านซ้ายมือ


รวมรูปภาพ หว้ากอ

แผนที่แสดงที่ตั้ง หว้ากอ