เขาช่องกระจก
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 295
สถานที่ตั้ง:
ตำบล ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
 
เขาช่องกระจก - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดXXXX

เป็นภูเขาขนาดเล็ก อยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด มีบันไดขึ้นไปจนถึงยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจก ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง ด้านทิศเหนือของภูเขามีช่องโปร่งดูคล้ายกับกรอบของกระจก จากยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองและอ่าวประจวบได้อย่างสวยงาม


รวมรูปภาพ เขาช่องกระจก

แผนที่แสดงที่ตั้ง เขาช่องกระจก