ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 181
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
สร้างขึ้นมาในสมัย ร.ต.อำนวย ไทยานนท์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดศาลหลักเมืองนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2537 เพื่อให้เป็นสิริมงคล และเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมือง

รวมรูปภาพ ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่แสดงที่ตั้ง ศาลหลักเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์