เขาตะเกียบ เขาไกรลาส – ที่เที่ยวน่าโดน | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขาตะเกียบ เขาไกรลาส
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 158
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ต.หนองแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
เขาตะเกียบ เขาไกรลาส - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นภูเขา 2 ลูกที่อยู่ใกล้กัน ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหินไปทางทิศใต้ 14 กิโลเมตร โดยมีทางแยกจากถนนเพชรเกษมที่กิโลเมตร 235 เข้าไปจนถึงเชิงเขาจากตลาดหัวหินมีรถโดยสารวิ่งระหว่าง หัวหิน - เขาไกรลาส - เขาตะเกียบ เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงาม สามารถขึ้นไปบนเขา ชมทิวทัศน์โดยรอบได้ ชายหาดเขาตะเกียบมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดชันน้อย ทรายขาวละเอียด บริเวณชายหาดมีร้านอาหาร และที่พักหลายแห่ง


รวมรูปภาพ เขาตะเกียบ เขาไกรลาส

แผนที่แสดงที่ตั้ง เขาตะเกียบ เขาไกรลาส