งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดนราธิวาส
งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
4.0 259
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ต.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
 
งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

เป็นเทศกาลสำคัญของอำเภอสุไหงโก-ลก จัดให้มีขึ้นในเขตเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก ประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี หรือวันที่ 23 เดือน 3 ของจีน ลักษณะของงานประกอบด้วยขบวนแห่ภาคพิธีกรรมและภาคมหรสพ สำหรับขบวนแห่นำโดย ขบวนแห่เจ้าแม่แบบการแห่พระจีนทั่วไป ตามด้วยรถบุปผชาติ ขบวนการแสดงรำของโรงเรียนต่างๆ ขบวนเชิดสิงโตและมังกร แห่แหนไปตามถนนสำคัญในเขตเทศบาล ส่วนภาคพิธีกรรม มีการเข้าทรง แสดงอภินิหาร อาทิ การไต่บันไดมีด สำหรับภาคมหรสพมีการแสดงอุปรากรจีน (งิ้ว) และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ


รวมรูปภาพ งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานแห่เจ้าแม่โต๊ะโมะ