งานกระจูด - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดนราธิวาส
งานกระจูด
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 207
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส 96000
 
งานกระจูด - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ-เรือยาวหน้าพระที่นั่งบริเวณศาลาประชาคม เพื่อเผยแพร่และ ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระจูดอันเป็นงานหนึ่งของโครงการศิลปาชีพในจังหวัดนราธิวาส เช่น จากหมู่บ้านทอน และบ้านพิกุลทอง เป็นต้น กิจกรรม ในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ คือต้นกระจูดอันเป็นวัชพืชในเขตป่าพรุ หรือที่ลุ่มน้ำขังของจังหวัด นราธิวาส ไปจนถึงการนำไปสานเป็นเสื่อลวดลายสวยงามต่างๆ และดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่งดงามแปลกตา อาทิ หมวก กระเป๋าถือ ที่ใส่จดหมาย ฝาชี โป๊ะไฟ นอกจากนี้ยังมี การจัดประกวดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจูดอีกด้วย

น้องสวัสดี โฮเทลไทยแลนด์
Tips:
ฤดูกาลที่แนะนำ ช่วงเดือนตุลาคม-เมษายน

รวมรูปภาพ งานกระจูด

แผนที่แสดงที่ตั้ง งานกระจูด