วันลองกอง - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดนราธิวาส
วันลองกอง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 256
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส 96000
 
วันลองกอง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส ที่จัดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการแข่งเรือกอและ - เรือยาวหน้าพระที่นั่ง โดยจัดขึ้นที่บริเวณศาลาประชาคม เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะลองกองตันหยงมัส กิจกรรมสำคัญในงานรวมไปถึง การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษา การออกร้านจำหน่าย และการประกวดผลลองกอง


รวมรูปภาพ วันลองกอง

แผนที่แสดงที่ตั้ง วันลองกอง