การแข่งเรือกอและ - เรือยาวหน้าพระที่นั่ง - ข้อมูลงานเทศกาล งานประเพณี | จังหวัดนราธิวาส
การแข่งเรือกอและ - เรือยาวหน้าพระที่นั่ง
ระดับความน่าสนใจ:
ความน่าสนใจ
3.0 233
ราคา
ฟรี
สถานที่ตั้ง:
เขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ จ.นราธิวาส 96000
 
การแข่งเรือกอและ - เรือยาวหน้าพระที่นั่ง - สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส

โดยจัดให้มีการแข่งเรือกอและขึ้นในลำน้ำบางนรา บริเวณตรงข้ามกับศาลาประชาคม การแข่งเรือนี้จัดเป็นเทศกาลประจำปีในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระราชวงศ์เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์


รวมรูปภาพ การแข่งเรือกอและ - เรือยาวหน้าพระที่นั่ง

แผนที่แสดงที่ตั้ง การแข่งเรือกอและ - เรือยาวหน้าพระที่นั่ง